Het voormalige vliegveld Ubbena

Andere publicaties

 

In de afgelopen 112 jaar zijn er al meerdere onderzoeken en publicaties geweest rond het vliegveld in Ubbena, de aanwezige vliegtuigen en de betrokken (aspirant-)aviateurs.

 

Andere publicaties

Toen Jan Olieslagers te Helpman vloog...

Datum: 2 augustus 1935.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

Luchtvaart van vijf-en-twintig jaar geleden. Stad en ommelanden vol geestdrift. De "Helpman" was het eerste Nederlandsche vliegtuig. [...] HET EERSTE NEDERLANDSCHE VLIEGTUIG IN HELPMAN GEBOUWD Met het slot van de vliegweek was voor Helpman de zaak niet afgedaan. Althans niet voor...

Meer informatie  


Het vliegjaar 1911, Sieb Koning's ups en downs in Groningen en Friesland

Datum: 16 augustus 1935.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

SIEB KONING, DE GRONINGSCHE VLIEGER ZIJN DEMONSTRATIES IN HET NOORDEN In Juli en Augustus van het vliegjaar 1911 behoorde tot degenen, die in Friesland en Groningen de vliegkunst demonstreerden, ook de Groninger Sieb Koning, die thans nog in Frankrijk leeft. Zijn eerste optreden in het...

Meer informatie  


Hoe Men Vroeger het Vliegbrevet Haalde

Datum: 8 oktober 1935.

Auteur: G. Bosch van Drakestein.

Bron: De Locomotief.

Gevaarlijke experimenten van Mulder, Bakker en Van Bussel op de Molenheide. Origineele verlichting van een vliegveld. Hachelijk Avontuur. (Nadruk verboden). A. F. R. M. C. H. W. Mulder, de man met de zeven voornamen, was de eerste, die inden nazomer van 1910 op de Molenheide ’s...

Meer informatie  


De eerste Nederlandsche geridderde vlieger

Datum: 16 juni 1936.

Auteur: G. Bosch van Drakestein.

Bron: Deli courant.

HENRI BAKKER, EEN STILLE PIONIER ZIJN PRESTATIES Een kwart eeuw geleden behaalde hij zijn brevet Het is nu dus al ruim 25 jaar geleden, dat de man met zeven voornamen A. F. R. M. C. H. W. Mulder de eerste Nederlander was, die in eigen land en wel op de Molenheide, zijn vliegbrevet...

Meer informatie  


Adriaan Mulder, Neêrlands eerste gebreveteerde vlieger

Datum: 28 juni 1940.

Bron: Eigen erf, geïllustreerd familieweekblad voor Overijssel en Drente, jrg 16, 1940, no 15.

Adriaan Mulder Neêrlands eerste gebreveteerde vlieger Wat zouden er niet interessante artikelen te schrijven zijn over onze Nederlandsche vliegers. Wat een actueele foto’s waren er niet te plaatsen over het vliegwezen in dezen tijd... We moeten ons evenwel beperken tot...

Meer informatie  


De Vogels Leerden Hem Vliegen

Datum: 1950.

Bron: De Spiegel.

Adriaan Mulder, een rijk vliegersleven. Zou een mens dat ook kunnen? [...] Adriaan Mulder! Zijn naam zullen velen van ons ouderen slechts weinig, en de jonge generatie waarschijnlijk in het geheel niets meer zeggen. En toch was de naam Adriaan Mulder eens op aller lippen; dat was...

Meer informatie  


In 1910 zong men al: “Als Siepie Koning dood is...”

Datum: 11 oktober 1958.

Bron: De Telegraaf.

Maar in 1958 vertelt Koning nog van zijn vliegavonturen Demonstraties met Jan Olieslagers (Van een speciale verslaggever) ARNHEM, vrijdag „Als Siepie Koning dood is...". Weinigen zullen zich dit liedje nog herinneren. Zo omstreeks 1910 zong de jeugd van Groningen het op...

Meer informatie  


Beroemde Sieb maakt bij Veenwouden noodlanding

Datum: 19 juli 1961.

Bron: Leeuwarder courant.

Vandaag vijftig jaar geleden Beroemde Sieb maakt bij Veenwouden noodlanding Vandaag precies vijftig jaar geleden werd Veenwouden verrassend boven alle andere Nederlandse dorpen uitgetild en neergezet in het aviatisch nieuws, waarvoor in die prille jaren van Europa's...

Meer informatie  


Nader bericht ontbreekt

Datum: 1963.

Auteur: Willem Wittkampf.

[...] "OUDE VLIEGER" „Je kon leren vliegen in Parijs, zei Olieslagers. Hij was bij ons in Groningen zo'n vliegdemonstratie komen geven. Het werd goed betaald. Ik was zo maar es komen praten als belangstellende leer, maar er werd meteen afgesproken, dat ik het jaar daarop - in 1911...

Meer informatie  


Biljartfabrikant Emile de Schepper overleden

Datum: 25 oktober 1967.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

BOUWDE VLIEGTUIG „DE HELPMAN” Biljartfabrikant Emile de Schepper overleden (Van een onzer verslaggevers) In Groningen is op 75-jarige leeftijd overleden de heer Emile A. J. de Schepper, voormalig eigenaar van de Groninger Biljartfabriek De Schepper aan het Winschoterdiep...

Meer informatie  


De Helpman I geen hoogvlieger

Datum: 27 december 1974.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

De heer A. Onnes, Veldkampweg […] in Eelde stuurde mij deze foto uit 1911, toen de luchtvaart nog in de kinderschoenen stond. Op de foto ziet U een vliegveldje bij Zeijen, in de omgeving van Ubbena. Helemaal rechts een vliegmachientje uit die jaren, de Helpman I, eigendom van de heer de...

Meer informatie  


Vliegen vroeger „gezellig griezelen”

Datum: 9 september 1975.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

Vliegen vroeger „gezellig griezelen" De Groningers waren 65 jaar geleden ook volslagen in de ban van het vliegtuig en de drieste demonstraties die door vliegers gegeven werden. In de dagen van 10 tot 14 augustus 1910 demonstreerde Jan Olieslagers in Helpman en dat was een geweldige...

Meer informatie  


De Helpman I van E. de Schepper

Datum: 26 september 1975.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

De propeller van de Helpman I, van welk toestel ik U foto's liet zien op 9 september j.l. („Vliegen vroeger gezellig griezelen") is nog in het bezit van mevrouw A. B. Koopmans-de Schepper in Leeuwarden. Het is het laatste overblijfsel van de Helpman I. Het is een zeer licht houten...

Meer informatie  


Groningen Toen

Datum: 1980.

Auteur: Hein Bekenkamp, Lilian Vinther, Bart Tammeling.

Uitgever: De Groninger Gezinsbode.

[...] Hubert Hagens (links) en Emile de Schepper jr. op het vliegterrein te Zeijen bij Ubbena. De Blériot--tweedekker is mogelijk van Olieslagers. Op de achtergrond staat de Helpman I, de kist die Hagens voor De Schepper bouwde. (1911) [...]

Meer informatie  


‘Groningen gaat vliegen’

Datum: 5 januari 1980.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

[...] In de pas verschenen Groningen Toen Uitgave 1980 heeft Hein Bekenkamp de geschiedenis van de luchtvaart in Groningen in de vóór- Eelde periode geschetst en volgens ons met succes. Het is een boeiend verhaal geworden met veel wetenswaardigheden. Immers, wie weet nog van...

Meer informatie  


Aviateurs van het eerste uur

Datum: 1984.

Auteur: Wim Schoenmaker, Thijs Postma.

[...] In mei 1911 wilde een aantal ondernemende Groningers een vliegkamp inrichten bij de plaats Vries, onder Groningen. Vader en zoon De Schepper en de heer Hagens bouwden een Blériot-achtig vliegtuig, dat ze de Helpman-I noemden. Beide jongemannen De Schepper en Hagens, die zichzelf...

Meer informatie  


Speurder J. Bennink verrast door foto's Zeijer vliegveld

Datum: 24 augustus 1989.

Auteur: Jaap D. Homan.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

Speuren naar oude zaken uit zijn gemeente zit de 70-jarige heer J. Bennink uit Zeijen in het bloed. Regelmatig is hij dan ook te vinden in het Rijksarchief in Assen om antwoorden te vinden op brandende vragen of nieuwe ontdekkingen te doen. Maar soms kan het geluk ook uit onverwachte hoek komen....

Meer informatie  


Hij vliegt... De beginjaren van de luchtvaart in Noord-Nederland 1910-1914

Datum: 1990.

Uitgever: Museum Willem van Haren.


Meer informatie  


‘Toestel Clément van Maasdijk had te zware staart’

Datum: 21 juni 1990.

Auteur: Arend van der Meulen.

Bron: Leeuwarder courant.

[...] In Groningen kwam het zelfs tot het begin van een heuse vliegtuigindustrie van Siep Koning. Hij bouwde de Helpman I en stortte een jaar later neer. Onder andere die kleine maar niet onbelangrijke geschiedenissen worden in het Heerenveense museum naar voren gehaald. [...]

Meer informatie  


Jonge Groninger wilde in het noorden vliegtuigen bouwen

Datum: 29 juni 1990.

Auteur: Jaap D. Homan.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

Het noorden van ons land had best eens de bakermat van de vliegtuigindustrie kunnen worden. Aan initiatieven ontbrak het ondernemende mensen in het noorden niet in de beginjaren van deze eeuw. Het enige dat echt ontbrak was het grote geld. Een van de mannen uit die tijd die dat wel had en werd...

Meer informatie  


Te voet naar Zeijen om die vreemde luchtvaartuigen te bekijken

Datum: 18 juli 1990.

Auteur: Miniman.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

- Het vliegveld dat voor de Eerste Wereldoorlog bij Zeijen lag was voor de scholen in de omgeving een uitstekend reisdoel voor schoolreisjes. De heer Gelling uit Dwingeloo weet zich nog heel goed te herinneren dat hij in 1912 of 1913 te voet met zijn klasgenoten vanuit Oudemolen op schoolreis...

Meer informatie  


De Plek - Vliegveld in Zeijen

Datum: 8 augustus 1991.

Auteur: Cor Rodenburg.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

Jelke Bennink op de plaats waar het vliegveld in Zeijen lag, met een foto van het veld in zijn handen. Foto: Noord Ned. Foto Persburo. (Red., bijschrift foto) ZEIJEN - Jelke Bennink (72) weet alles van en over Zeijen. Wat hij niet weet, is het weten dan ook niet waard. Hij kan wel de...

Meer informatie  


Interesse voor voorloper 'Eelde'

Datum: 27 september 1991.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

F. De Graaf en J. Bennink bij de tentoonstelling over het voormalige vliegveld in Zeijen. Foto: Noord-Ned-Foto Persburo (Red., bijschrift foto) Van onze correspondente VRIES/ZEIJEN - “Ik denk dat het vliegveld, zoals dat vroeger van 1911 tot 1912 in Zeijen werd gebruikt, mag worden...

Meer informatie  


Stad-Groningers vooraan in de luchtvaarthistorie

Datum: 25 november 1993.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

[...] "Het echte vliegen begon in Groningen in 1910 met een vliegweek door de Belgische vliegenier Jan Olieslagers. Er werd een jaar later in de stad zelfs een heuse vliegtuigfabriek gesticht," vertelt Diekstra mij. "Verantwoordelijk daarvoor was Emile de Schepper, zoon van de eigenaar van de...

Meer informatie  


Van Toen

Datum: 1996.

Auteur: Pieter J. Struik.

Het was in de jaren 1909-1912 dat Nederland in de ban kwam van de luchtvaart. De eerste vlucht (3 1/2 min.) vond plaats in Leur (N.Br) en reeds twee jaar later (juli 1911) kan men lezen in de Drentse en Asser Courant: "Zeijen, ons vliegkamp wordt voortdurend meer en meer een attractie.Tegen de...

Meer informatie  


Emile de Schepper - van biljartfabriek tot het vliegtuig Helpman 1 - Beno’s Stad 44

Datum: 24 november 1999.

Auteur: Beno Hofman.

Bron: OOG tv.

Beno Hofman vertelt in deze aflevering Beno’s Stad over Emile de Schepper, de zoon van een talentvol biljarter ('prof. ’T Is-me-Edso'). Emile zette de biljartfabriek van z’n vader aan het Schuitendiep voort (het latere Bierling-De Schepper) en stortte zich ook op het vliegen,...

Meer informatie  


De foto op de omslag

Datum: januari 2003.

Bron: Kerspel Cronieck, jaargang 2, nummer 6.

Uitgever: Historische Vereniging Oud Vries.

De foto op de omslag toont het vliegveld Zeijen in 1911. Deze foto kwam voor het eerst weer te voorschijn ter gelegenheid van het 850 jarig bestaan van Vries. Ze werd gevonden op de zolder van het huis, dat vroeger bewoond werd door Albert Hofkamp, exploitant en eigenaar van dit...

Meer informatie  


Vliegveld Ubbena - Zeijen

Datum: maart 2004.

Auteur: Henk Polling.

Bron: Kerspel Cronieck, jaargang 3, nummer 10.

Uitgever: Historische vereniging Oud Vries.

Op 17 December 2003 was het honderd jaar geleden dat de Amerikaanse gebroeders Wright erin slaagden een bestuurbaar en gemotoriseerd vliegtuig aan de oostkant van de Verenigde Staten, 12 seconden over een afstand van 36,6 meter in de lucht te houden, dit hebben we op 17 december 2003 kunnen...

Meer informatie  


Veenlust Adieu

Datum: 2004.

Auteur: Hendrik Andries Hachmer.

Uitgever: Uitgeverij Aprilis, Zaltbommel.

De geschiedenis van een spraakmakend gebouw in Veendam. [...] Aviateurs De eerste jaren van het naast de sociëteit gelegen sportterrein zijn ook op luchtvaartgebied turbulent geweest. Om te beginnen was daar stukadoor Willem Reinders van de Ommelanderwijk. Evenzoals zoveel...

Meer informatie  


Luchtvaartkennis 2010-1 Vliegveld Ubbena-Zeijen

Datum: januari 2010.

Auteur: Henk Polling.

Bron: Luchtvaartkennis.

Vorig jaar herdachten wij dat honderd jaar geleden de eerste vlucht boven Nederland plaatsvond. Daarna werden op steeds meer plaatsen in Nederland vliegdemonstraties gehouden en werden ook in Nederland vliegtuigen gebouwd. Een van die plaatsen was Ubbena, wan daar oefenden ook pioniers met hun...

Meer informatie  


Van Seyen toen tot Zeijen.nu

Datum: 4 november 2011.

Auteur: Stichting Historisch boek Zeijen.

Vliegveld Ubbena In 1907 koopt Albert Hofkamp, caféhouder uit Groningen, een perceel heidegrond van ruim 2 ha, genaamd Kleine Slag in het Oosterscheveld tussen Ubbena en Zeijen. Hij koopt dit perceel van zijn broers Lammert en Tjeerd die in Ubbena wonen. Hij heeft plannen om van dit...

Meer informatie  


Vliegend verleden van Sieb Koning

Datum: 25 februari 2012.

Auteur: Sikko Hoekzema.

Terugblik op het enerverende leven van een Groninger aviateur. Het begon in de tijd rond 1910-1911. De luchtvaart stond nog in zijn kinderschoenen, toen een stad-Groninger - Siebrand Koning - het risico nam om zijn leven te wagen voor dat nieuwe fenomeen, vliegen. De KLM was nog niet...

Meer informatie  


Helpman I

Datum: 2014.

Auteur: Theo Wesselink.

Bron: Aviation History Blog.

Helpman is een wijk van de stad Groningen. Oorspronkelijk was het een apart dorp, gelegen tussen Groningen en Haren. Het dorp werd in 1915 bij de gemeente Groningen gevoegd. Tot dat moment hoorde het bij de gemeente Haren. Toen ik in 1984 ‘De Nederlandse Vliegtuigen’ schreef, ontbrak...

Meer informatie  


Tussen Droom en Daad, de eerste vliegtuigen in Groningen

Datum: 2015.

Uitgever: Groninger Archieven.

In 1910 maakten de Groningers voor het eerst kennis met het vliegtuig. Een comité organiseerde de eerste vliegweek in Helpman. Om de zaak te financieren werden aandelen uitgegeven. Een lid van het comité, de biljartfabrikant van Belgische afkomst Emile de Schepper had de beroemde...

Meer informatie  


Opa Emile

Datum: oktober 2015.

Auteur: Emile Koopmans.

Stond ik ineens vorige week oog in oog met mijn opa, Emile de Schepper, geboren 1892. Tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis was hij levensgroot afgebeeld staande voor zijn vliegtuig, De Helpman 1. Dat was gek. 18 jaar was hij toen. Ik kende hem nog uit de tijd dat hij zo oud was als ik....

Meer informatie  


Propeller van eerste Groninger vliegmachine te bewonderen

Datum: 7 oktober 2015.

Auteur: Reinder Smith.

Bron: RTV Noord.


Meer informatie  


Siebrand Koning, Eerste Wereldoorlog

Datum: 2018.

Bron: EersteWereldoorlog.nu.

Siebrand Koning - roepnaam Sieb, geboren in Groningen op 25 februari 1889 - is één van de twee kinderen uit het tweede huwelijk van de Groningse paardenhandelaar Hindrik Koning met Philippina Jozina Noorman. Sieb gaat van kostschool naar kostschool. Hij heeft moeite met het gezag,...

Meer informatie  


Vliegveld Ubbena

Datum: 8 juli 2019.

Auteur: Rolf Tjassens.

Bron: Vriezer Cronieck, nummer 71.

Uitgever: Historische Vereniging Oud Vries.

Het vliegveld in Eelde kent iedereen, maar de geschiedenis had ook wel eens héél anders kunnen lopen... Begin 20ste eeuw was er namelijk in het gebied tussen Ubbena en Zeijen óók een vliegveldje! Door een samenloop van omstandigheden is het vliegveld er niet lang...

Meer informatie  


1910: Het begin van de luchtvaart in Groningen

Datum: 31 december 2019.

Auteur: Reinder Smith.

Bron: RTV Noord.


Meer informatie  


Eerste Groninger vliegtuig ‘Helpman 1’ wordt herbouwd

Datum: 12 oktober 2020.

Auteur: Reinder Smith.

Bron: RTV Noord.

Het eerste Groninger vliegtuig, de Helpman 1, moet opnieuw worden gebouwd. Dat is het plan van de Groninger Herman Kuis. De Helpman 1 werd in 1910 gebouwd door Emile de Schepper en Hubert Hagens in een biljartfabriek in Helpman en vloog in de zomer van 1911 rond in Nederland. 'Ik vind het heel...

Meer informatie  


Onbekend boek...

[...] Hubert Hagens en Emile de Schepper In 1887 begon de Belg E. J. de Schepper een biljartfabriek in het plaatsje Helpman bij Groningen. In korte tijd vestigde biljartfabriek 'Het Noorden' een uitstekende reputatie en de biljarts werden over de hele wereld geplaatst. De Schepper's zoon...

Meer informatie