Het voormalige vliegveld Ubbena

De ligging van het vliegveld Ubbena

 

Het voormalige vliegveld in Ubbena lag op het Oostersche Veld onder het Drentse dorp Vries, bij het zogenaamde Smouzengat. In die tijd was het hoofdzakelijk heideveld, in 2023 is het gras- en akkerland, er is een zandafgraving, een vestiging van een afvalverwerker en vliegt er sinds 2016 een modelvliegclub (toch wel bijzonder 112 jaar na dato!)

 

De ligging van het vliegveld Ubbena
Het onderzoek naar de plaats van de "ververschingstent" en de tweede hangar

Op aanvragen voor een bouwvergunning bij de voormalige gemeente Vries vinden we twee kavelnummers: L169 voor de "ververschingstent" en L712 voor de eerst gebouwde hangar. Dit was een handvat om verder mee te zoeken. Via het Drents Archief hebben we de oude kadaster tekeningen en bijhorende informatie gekregen. Hier vonden we ook kavel L261 waar de tweede hangar heeft gestaan!

In februari 1912 is er op het vliegveld een kadaster inmeting gedaan en zijn de "ververschingstent" en de twééde hangar ingetekend, de eerste niet! Gezien de tijdlijn van gebeurtenissen is de inmeting hoogstwaarschijnlijk gedaan op het moment dat de gebouwen al werden afgebroken of op de nominatie stonden om... De eerste hangar was, volgens het Nieuwsblad van het Noorden van 16 september 1911, van een veel slechtere kwaliteit dan de tweede, dus mogelijk is die daarom het eerst afgebroken... Hoe dan ook, met die gevonden intekening is de plaats van de "ververschingstent" en de tweede hangar zonder twijfel vast te stellen!

En de eerste hangar?

De eerste hangar staat dus niet op tekening, hier zullen met andere informatie moeten werken. In de Provinciale Drentsche en Asser courant van 8 september 1911 staat over de tweede hangar: "Een nieuwe zal rechts van de oude worden gebouwd, waardoor tevens wordt bereikt dat het vrije gezicht, dat men tot nu toe vanaf den straatweg op de vliegdemonstraties had, zal zijn opgeheven." Rechts... van welke kant gezien? Doordat we de kavelnummers hebben weten we dat rechts in dit geval vanaf de Rijksstraatweg gezien moet worden, voor een bezoeker van het vliegveld is dit waarschijnlijk ook wel logisch... Hiermee hebben we dus ook de eerste hangar ingetekend. Kanttekening is wel dat de exacte plaats niet met 100% zekerheid kan worden vastgesteld, het is onze interpretatie...

De start- en landingsbaan...

Uit de latere eigenaar wisselingen gevonden in de kadaster informatie lijkt de noordelijke kavel L260 ook gebruikt te zijn voor het vliegveld. De vier uitgestrekte kavels vanaf de gebouwen in westelijke richting naar het voormalige Kerkpad toe zijn dus beschikbaar geweest voor de start- en landingsbaan en als oefenveld om roloefeningen te doen.

Meten is weten!

Het gehele terrein omvat, liggend in de voormalige gemeente Vries (Drenthe), de kavelnummers: L169, L260, L261 en L712. Na een hernummering in 1936 zijn dit geworden: L1435, L1452, L1453, L1454, L1455 en L1456. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1998 ligt het gebied in de gemeente Assen.

Met Google Maps kunnen we het terrein globaal opmeten. Het gehele vliegterrein inclusief bebouwing is ongeveer 1100 meter lang en 240 meter breed.