Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 16 september 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 16 september 1911

Vliegen.

Van het vliegveld bij Vries schrijft men ons: De tweede hangar schiet vrij wat beter op, dan de eerstgebouwde. Dinsdag begonnen, zijn de zijwanden met het dak met asphaltbekleeding reeds gereed, en morgen, Zaterdag, zal de voorwand in orde zijn, terwijl de deuren Maandag gemaakt worden.

't Gebouw is niet zoo groot en hoog als de eerste. De oude hangar is 18 M. bij 12 M., en kan zelfs een Farman-tweedekker herbergen; de nieuwe is 12 M. bij 10 M. en lager, maar kan toch ook een tweedekker van bescheidener afmeting bevatten, 't Nieuwe gebouw wordt veel solider getimmerd dan het oude. Er is plaats voor 2 machines. Daardoor krijgt de groote hangar meer ruimte, en dient weer meteen tot noodige reparatiën. De aviateurs gebr. van Dijk en Paanakker hopen Zondag hun vliegmachine kant en klaar te hebben, en indien het weer goed is, oefeningen op het terrein te houden: De heeren hebben reeds een maand geoefend te Gilze-Rijen (bij Breda). We moeten het praatje, dat alle aviateurs weer weg waren, beslist tegenspreken, 't Zal misschien zijn oorsprong vinden in de afwezigheid van Koning, die n.l. met een zijner Fransche monteurs naar Bordeaux is, om daar zoo mogelijk tot een vliegdemonstratie te komen. Zijn Goupy-tweedekker is nog in de loods, en zal, als de heer Koning terug is, nog wel een paar luchtreisjes maken, om de trekkracht van de nieuwe schroef, vervaardigd door Hagens en de Schepper, te beproeven.

De aviateur C. D. Merens heeft verklaard, dat thans te Leiden door Wijnmalen alles wordt voorbereid voor zijn poging, den Michelinbeker te veroveren.

In December zullen beide aviateurs naar Indië scheep gaan, om daar, in navolging van Küller, vliegdemonstraties te geven.

In Duitschland zijn bij de legermanoeuvres door den vlieger Hirth twee soldaten en een paard zwaar gewond, doordat hij bij het dalen onder een artillerieafdeeling te land kwam.

Te Mourmelon heeft Fischer een poging gedaan, om den Michelin-beker te bemachtigen. 's Nachts om 1 uur 16 min. ging hij de lucht in, na een sterk licht aan zijn machine te hebben bevestigd. Op twee plaatsen, 50 K.M. van elkaar gelegen, waren groote vuren aangelegd. Na 300 K.M. te hebben afgelegd, raakte er iets aan den motor defect en moest hij landen.

Bij de Fransche legermanoeuvres in de buurt van Verdun is de vlieger Nieuport van een hoogte van 10 M. naar beneden gevallen. Hij werd bewusteloos onder de machine weggehaald en zwaar gewond aan hoofd en beenen naar het hospitaal te Verdun vervoerd. De toestand is zeer ernstig, maar niet hopeloos.

De oude hangar is niet 18 meter breed zoals geschreven, maar 16 meter! Correcte maatvoering is opgenomen in de bouwvergunning aanvraag.


Nieuwsblad van het Noorden, 16 september 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Sieb Koning, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.