Het voormalige vliegveld Ubbena

Het vierde vliegveld in Nederland

 

De krantenartikelen van destijds zijn niet eenduidig over de volgorde van ontstaan van de Nederlandse vliegvelden. In de editie van Land en Volk op 14 juni 1911 staat dat Ubbena het derde vliegveld in Nederland is. Terwijl het Nieuwsblad van het Noorden van 8 mei 1911 schrijft dat het hier om het vijfde vliegveld gaat...

 

Het vierde vliegveld in Nederland

Het eerste vliegveld

Dit moet de Molenheide in Breda - op het grondgebied van de gemeenten Gilze en Rijen - zijn. Op 8 februari 1910 werd de Eerste Nederlandsche Vliegvereniging (E.N.V.) opgericht en was daarmee de eerste vliegschool van Nederland.

Het tweede en derde vliegveld

Op 5 november 1910 opende de firma "Verwey & Lugard’s Automobiel Maatschappij" haar vliegscholen in Ede en Soesterberg, gedeelde plaats twee en drie dus...

Het vierde vliegveld

Over het vliegveld Ubbena-Zeijen staat in het Nieuwsblad van het Noorden van 8 mei 1911 en de Nieuwe Veendammer Courant van 12 mei 1911 dat het terrein afgehuurd en is men druk bezig het terrein in gereedheid te brengen. Nummer vier!

Woensdrecht was in die tijd nog niet een echt vliegveld. Er werd (tijdelijk) gevlogen vanaf een militair oefenterrein (Woensdrechtse heide) met een door de N.V. Rotterdamsche Vliegvereniging gratis aan het Ministerie van Oorlog ter beschikking gesteld toestel mét aviateur. In april 1911 werden vliegdemonstraties gegeven voor officieren en tijdens militaire manoeuvres deed men vliegproeven en werden er verkenningsvluchten met passagier uitgevoerd.

Het vijfde vliegveld

De N.V. Nederlandsche Aviateursmaatschappij "De Condor" in Ede is opgericht "bij akten van 15 mei, 27 mei en 6 juni 1911". De akten en de daarop verleende Koninklijke Bewilliging zijn opgenomen in de Nederlandse Staatscourant van 15 juli 1911 en zal hiermee nummer 5 worden.

Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat het vliegveld Ubbena het vierde vliegveld van Nederland moet zijn!