Het voormalige vliegveld Ubbena

Land en Volk, 14 juni 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Land en Volk, 14 juni 1911

Luchtvaart.

Het derde vliegkamp.

Het 3e vliegkamp in ons land gelegen te Vries (Dr.) zal weldra in gebruik worden genomen. De vliegloods is 16 M. breed en 12 M. diep. Er is plaats voor 2 monoplanes. Binnenkort zullen twee eendekkers arriveeren, nl. een van den heer De Schepper te Helpman en een van den heer W. Reinders te Veendam. De sportman De Koning zal zich op het terrein in de vliegkunst oefenen.

Vliegveld Ubbena is het vierde vliegveld in Nederland.

"Sportman De Koning" is de Groningse Sieb Koning.


Land en Volk, 14 juni 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Goupy, Willem Reinders, Sieb Koning, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 11 april 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.