Het voormalige vliegveld Ubbena

Over deze website

 

Deze website is een publicatie van Historisch Zeijen.nu, een aantal (oud-) inwoners die zich hobbymatig bezig houden met de geschiedenis van de dorpen binnen de schoolkring Zeijen, te weten Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld. De site is samengesteld en gemaakt door Anne ten Brink en Rolf Tjassens.

 

Over deze website

We hebben hoofdzakelijk ons eigen onderzoek gedaan met zelf gevonden informatie omtrent het vliegveld. Pas later zijn de resultaten van eerdere onderzoekers er naast gelegd. Met de digitale technieken van vandaag de dag is het veel eenvoudiger geworden om archieven te doorzoeken. Misschien ook omdat we de kaders van het onderzoek behoorlijk breed hebben gezet, hebben we veel nieuwe anekdotes en afbeeldingen gevonden. Met de nu beschikbare informatie, kunnen we fabels en feiten - met onderbouwing - scheiden, we hebben hiermee geprobeerd onjuistheden in andere publicaties recht te zetten.

De naam

In de verschillende informatiebronnen wordt onder andere gesproken over het vliegkamp, vliegveld, vliegterrein en vliegschool in de plaatsen Ubbena, Vries en Zeijen. Omdat het terrein eigenlijk in Ubbena ligt, hebben wij hier de naam Ubbena aangehouden. Verder hebben we ervoor gekozen zelf consequent het woord "vliegveld" te gebruiken, het woord "vliegkamp" wat in de eerste publicaties veel werd gebruikt, wordt in latere jaren alleen gebruikt voor militaire vliegvelden waar in Ubbena (nog) geen sprake van was.

Een dynamisch naslagwerk

Deze website is géén statisch document. In de periode voor, tijdens en nadat het vliegveld er was zijn er erg veel zaken gebeurd, verschillende verhaallijnen kruisen elkaar in Ubbena. Ook al hebben we heel precies onderzoek gedaan, kunnen we niet uitsluiten dat er fouten in de teksten staan en dat we altijd de juiste conclusies hebben getrokken. Daarnaast hebben we het gevoel dat met het publiceren van deze website nog veel meer informatie beschikbaar zal komen. Nieuwe informatie kan andere inzichten geven en we verwerken alles direct op de website. Het geheel wordt hierdoor steeds correcter en completer. Leuk voor nu, én later!

Met dank aan:

Auteursrechten

Het ontstaan van het vliegveld in Ubbena heeft zich afgespeeld ver voordat we zelf geboren zijn. Om dit mooie verhaal nú te vertellen en te laten zien zijn we dus afhankelijk van materiaal dat destijds door anderen is gemaakt. Bij het gebruik hiervan, hebben we getracht de auteursrechten zo goed mogelijk te controleren en te respecteren.

Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn nagenoeg alle getoonde artikelen en foto’s door verjaring in het Publiek Domein terecht gekomen, en daarom vrij van auteursrechten. Van recentere publicaties hebben we voor zover mogelijk toestemming gevraagd en gekregen van de rechthebbenden.

Een overzicht van de gebruikte foto's met bronvermelding en meer informatie is te vinden in onze beeldbank »