Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwe Veendammer courant, 12 mei 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwe Veendammer courant, 12 mei 1911

Vliegterrein de Schepper.

De Pr. Gr. Ct. vernam eenige bijzonderheden omtrent het vliegterrein, dat de heer de Schepper in de gemeente Vries laat gereedmaken voor de vliegoefeningen, die daar zullen worden gehouden. Het terrein ligt een eind zuidwaarts van Vries aan de rechterzijde van den straatweg. Het strekt zich uit tot aan het dorp Zeijen (dus bijna een half uur gaans) en is ongeveer 800 meter breed. Men is nu druk bezig het terrein in gereedheid te brengen. De heide wordt afgebrand ; het terrein zoo vlak mogelijk gemaakt.

De heer Hubert Hagen deelde mede, dat men van plan is er een vliegschool op te richten; voorloopig zal alleen gevlogen worden met de Helpman. Echter is reeds een nieuwe motor aangekomen, opdat zoo spoedig mogelijk en zoo noodig nog meerdere toestellen kunnen vervaardigd worden. Dan zullen natuurlijk meerdere hangars, werkplaatsen en consumtie-tenten etc. gebouwd worden.

Het nieuwe vliegtoestel Helpman komt deze week gereed. Dan zal het eenige dagen in de Harmonie te Groningen geëxposeerd worden. Tegen dien tijd zal ook het vliegterrein gereed zijn en zal men dadelijk met de oefeningen beginnen. Dit zal dus nog ongeveer 14 dagen duren.

De heeren E. de Schepper en Hubert Hagen zullen op het nieuwe vliegterrein hun vliegbrevet gaan halen. De Nederlandsche Luchtvaartmaatschappij zal verzocht worden daarvoor een officieel afgevaardigde te zenden. De ondernemers verwachten, dat de nieuwe vliegschool met succes zal werken.

"Hubert Hagen" is Hubert Hagens.


Nieuwe Veendammer courant, 12 mei 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.