Het voormalige vliegveld Ubbena

Algemeen Handelsblad, 18 juli 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Algemeen Handelsblad, 18 juli 1911

Bij akten van 15 Mei, 27 Mei en 6 Juni 1911 voor den ondergeteekende verleden, is opgericht eene Naamlooze Vennootschap, genaamd:

Nederlandsche Aviateurs (Vliegeniers) Maatschappij „DE CONDOR", gevestigd te Ede (Gelderland)

welke akten met de daarop verleende Koninklijke Bewilliging zijn opgenomen in het bijvoegsel tot de Ned. Staatscourant van den 15 Juli 1911, No. 164.

C. F. J. BRANDS, Notaris, Amsterdam.

(25046)


Algemeen Handelsblad, 18 juli 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): .

  Laatst bijgewerkt op: 12 april 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.