Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 8 mei 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 8 mei 1911

De „Helpman.”

De vliegmachine „Helpman", waarover o.m. in het laatste nommer van "Eigen Haard" een sympathiek artikel was opgenomen, is thans zoo goed als klaar. Zij staat nog in den hangar, die de heer De Schepper achter zijn huis te Helpman heeft laten bouwen, maar zal binnen een paar weken worden vervoerd naar het oefenterrein, dat door de heren De Schepper en Hagen is afgehuurd in de buurt van Vries aan den weg naar Zeien.
Dit terrein, een groot stuk heideveld van ruim 150 Hectare, wordt thans in orde gebracht. Het wordt geheel geëgaliseerd en er worden de noodige gebouwen geplaatst voor de machine en voor reparatiewerkplaats etc., terwijl er ook een buffettent komt, geëxploiteerd door den eigenaar van het terrein, den heer A. Hofkamp.

De machine zal waarschijnlijk nog eerst hier ter stede - vermoedelijk in de Harmonie - worden te kijk gesteld voor belangstellenden. Het terrein moet 1 Juni klaar zijn en de oefeningen zullen zoo spoedig mogelijk beginnen, daar de heer Hubert Hagen nog zijn brevet als vlieger wenscht te halen voor den 21sten Juni om dan te kunnen meedoen in de vliegdemonstraties te Helpman.

De eischen voor dit brevet zijn dit jaar aanzienlijk verzwaard; zoo moet er o. a. om twee op het terrein geplaatste palen enige keren in den vorm eener 8 gevlogen worden.

Het examen moet worden afgelegd ten overstaan van een der sportcommissarissen der Nederlandsche vereeniging voor aviatiek, wat op het vliegveld te Vries kan geschieden.

Het plan is om dit vliegveld, als het in het gebruik bevalt, te maken tot een permanent oefeningsterrein met een vliegschool.

Dit is nu reeds het vijfde dergelijke terrein in Nederland. De andere vliegvelden zijn op de Molenheide bij Breda, op de heide van Woensdrecht bij Bergen op Zoom, voorts te Ede en te Soesterberg en nu no. 5 bij Vries.

"Zeien" is het dorp Zeijen.

"de heer Hubert Hagen" is Hubert Hagens.

Het vliegterrein in Ubbena is het vierde vliegveld in Nederland.


Nieuwsblad van het Noorden, 8 mei 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 11 april 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.