Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Drentsche en Asser courant, 8 september 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 8 september 1911

De „N. Gr. Crt." meldt het een en ander over een onderhoud met den heer Reinders en de plannen van de heeren Hagen en de Schepper, hetgeen wij hier laten volgen:

Zoo hadden we een onderhoud met den heer Reinders van Veendam, die wat met zijn machine in zijn nopjes was. 't Is reeds de tweede, die door hem werd gemaakt; er is heel wat tijd aan besteed, maar zij voldoet in alle opzichten. Zooals zij daar dan ook stond, leek het ons een vluggebouwd toestel toe. waarin de voordeelen èn van de Antoinette èn van de Helpman zijn terug te vinden. Dezelfde degelijke afwerking die de Helpman kenmerkt, vinden we ook bij de Veendam I terug. De heer Reinders verwacht er dan ook veel van en zijn toekomstplannen hadden daarmee verband. Als hij de vliegkunst goed machtig zal zijn, wil hij voorloopig beginnen met vliegdemonstraties te geven, om eerst wat geld te verdienen. Maar dan ook ziet hij alleen toekomst in het deelnemen aan groote rondvluchten.

De plannen der heeren Hagens en de Schepper zijn bekend. Zij willen natuurlijk ook eerst het vliegen leeren, maar tegelijkertijd, dat zij de vliegsport beoefenen, zullen ook anderen van het vliegterrein profiteeren. Er zal dus een vliegschool te Zeyen worden opgericht. Reeds 4 nieuwe leerlingen hebben zich aangegeven; de heer Koning zal te beginnen met heden, ook te Zeyen zijn hersteld toestel gaan probeeren en zich verder in de vliegkunst bekwamen.

Al die aviateurs met hun machines maken natuurlijk uitbreiding der hangars noodig. Een nieuwe zal rechts van de oude worden gebouwd, waardoor tevens wordt bereikt dat het vrije gezicht, dat men tot nu toe vanaf den straatweg op de vliegdemonstraties had, zal zijn opgeheven.

Als de belangstelling, die nu reeds van de zijde van het publiek in de onderneming van de heeren Hagen en de Schepper wordt betoond, met deze nieuwe uitbreiding gelijken tred houdt, kan het daar in Zeyen wel gezellig worden. Vooral ook waar de heer Hofkamp alle moeite doet, om het in zijn net-ingerichte tent den bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken.

“...de heeren Hagen en...” is Hubert Hagens.

"'t Is reeds de tweede, die door hem werd gemaakt;" Er is hoogstwaarschijnlijk geen sprake van een tweede vliegtuig van Willem Reinders, maar een verbeterde versie van het eerste, bestaande toestel.
Zie de Provinciale Drentsche en Asser courant van 20 juni 1911.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 8 september 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.