Het voormalige vliegveld Ubbena

Publicatie: De Vogels Leerden Hem Vliegen

 

In de afgelopen 112 jaar zijn er al meerdere onderzoeken en publicaties geweest rond het vliegveld in Ubbena, de aanwezige vliegtuigen en de betrokken (aspirant-)aviateurs.

 

Publicatie: De Vogels Leerden Hem Vliegen

Datum: 1950.

Bron: De Spiegel.

Adriaan Mulder, een rijk vliegersleven.

Zou een mens dat ook kunnen?

[...]

Adriaan Mulder! Zijn naam zullen velen van ons ouderen slechts weinig, en de jonge generatie waarschijnlijk in het geheel niets meer zeggen. En toch was de naam Adriaan Mulder eens op aller lippen; dat was omstreeks 1908... in de dagen, toen men nog hoofdschuddend in de kranten las over die dwaze pogingen om met een toestel, zwaarder dan de lucht, te willen vliegen. In de tijd dus van de allereerste pioniers der luchtvaart: de gebroeders Wright in Amerika, Blériot in Frankrijk, Jan Olieslagers in België, en Adriaan Mulder in ons land. Hoe primitief was toen alles nog! Eigengemaakte toestelletjes zonder motor, waarmede deze pioniers soms een hoogte van... twintig tot dertig meter bereikten en slechts enkele minuten zwevend in de lucht bleven. Hoe heeft de sceptische wereld om hen gelachen! Maar zij hebben doorgezet en sindsdien heeft de luchtvaart zulk een snelle vlucht genomen, dat wij met enige verbijstering deze evolutie als in vogelvlucht overzagen, toe de thans zeventigjarige pionier Adriaan Mulder ons het verhaal deed over zijn wanhopige pogingen om, door eigen middelen, „vliegenier" te worden. Dit verhaal, rijk aan spanningen, maar rijk ook, ja, voorál, aan tegenslagen, geven wij in zijn geheel weer, verlucht met een groot aantal foto's uit de tijd toen niet alleen de vliegerij, doch ook de persfotografie nog in de kinderschoenen stond.

[...]

De vele moeilijkheden, die toen op mijn weg kwamen, wil ik liever stilzwijgend voorbij gaan. Een paar maal dacht ik, dat ik het had gewonnen. Zo bijvoorbeeld, toen een Amsterdamse koopman mij het voorstel deed om een motorvliegtuig, dat zijn zoon had gebouwd, in te vliegen. Maar ik begreep al gauw, dat ik hier te doen had met een avonturier, die het wel goed vond, dat ik voor geld mijn leven waagde in een toestel, dat geenszins betrouwbaar kon zijn.

Een andere keer bood iemand uit Veendam mij een eigengebouwd vliegtuig aan. De bedoeling echter was beter dan het toestel, en ook dit liep op niets uit.

[...]

Adriaan Mulder was aviateur van het vliegtuig de Helpman I en vlieginstructeur op vliegveld Ubbena. In 1950 heeft het tijdschrift "De Spiegel" onder de titel "De vogels leerden hem vliegen. Adriaan Mulder, een rijk vliegersleven" een serie van 3 artikelen met zijn levensverhaal gepubliceerd.

De Vogels Leerden Hem Vliegen


  Pagina terug   Meer publicaties

  Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.