Het voormalige vliegveld Ubbena

Henri Convert

 

Verschillende mensen hebben een rol gespeeld bij de activiteiten op het vliegveld in Ubbena. Hun geschiedenis is daarbij net zo belangrijk als het moment dat ze daadwerkelijk in Ubbena actief waren. Daarnaast is Ubbena ook van invloed geweest op hun verdere leven.

 

Henri Convert

Functie/rol: Aviateur.

Woonplaats: Parijs.

Heeft eerder voor een Franse fabriek machines ingevlogen.

Verbonden aan de maatschappij "Aviator" in 's Hertogenbosch.


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 17 april 2022.

Henri Convert

  Pagina terug   Foto's   36 Krantenartikelen   Alle personenFoto's
36 Krantenartikelen


De vliegdemonstraties te Veghel.

Naar wij uit Veghel vernemen, heeft de gemeenteraad van Veghel gisteren in de spoedeischende vergadering het door het vliegcomité uitgekozen terrein ter beschikking gesteld voor het geven van vliegdemonstraties. In een 's avonds gehouden vergadering van het comité is het contract met den heer Blom, directeur van de Maatschappij „Aviator" te 's-Bosch geteekend, en werd zoowel door het comité als door genoemde maatschappij bij den burgemeester een waarborgsom gestort.

De aviateur van genoemde maatschappij is de heer H. Convert uit Parijs, die tot heden steeds voor een Fransche fabriek de nieuwe machines heeft ingevlogen. Hij zal vliegen met een machine van het Blériot-type en voorzien van een Anzanimotor van 80 p.k. Hij zal dagelijks minstens twee opstijgingen doen. Tijdens de demonstraties zal er voor goede muziek op het terrein worden gezorgd, terwijl er ook een goed buffet zal aanwezig zijn.

Mocht de heer Convert voor de vliegdagen 8, 9 en 10 April plotseling verhinderd worden, dan zal hij door een ander worden vervangen, die zich daartoe reeds heeft bereid verklaard.

Het vliegterrein, het „Mertveld", ligt circa 5 minuten van de tram Veghel-Oss (toegang Mariaheide) en werd door de aviateur als zeldzaam mooi gelegen geroemd. Het voor opstijging en daling beschikbare terrein beeft een lengte van circa 1 kilometer, zoodat de aviateur er prachtig kan dalen.

Binnen twee dagen begint men reeds met het in orde brengen van het terrein.

De demonstraties zullen bestaan uit passagiersvluchten (de heer F. W. uit Veghel heeft zich daarvoor reeds aangemeld), snelheidsvluchten, vol planes figuurvliegen enz.


Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 27 maart 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Op „De Molenheide".

Ook van «De Molenheide» bereiken ons mooie berichten. Ook daar wordt elk gunstig oogenblik benut voor het maken van vluchten en voor oefeningen. De Franschman H. Convert, die over enkele dagen demonstraties te Veghel gaat geven, volbracht eenige uitstekende hoogte en duurvluchten op zijn Blériotmachine met 60 paards-motor die juist geheel in orde is gekomen en Convert toonde al direct een uitstekend aviateur te zijn. De bekende leerling Busch vloog op zijn biplane op keurige wijze een geheele baanronde, terwijl de nieuwe leerlingen Jhr. Ram, de voorzitter van de vakafdeeling yoor aviatiek van de Ned. Ver. v. Luchtv. en luitenant Roeper Bosch, druk en reeds met succes aan het oefenen zijn. We leven hier wel in een stad waar voor belangstellenden op vlieggebied te genieten valt.

Om den toren.

Evenals Henri Bakker heeft de Franschman Convert, die op de Molenheide vertoeft aangekondigd morgen tusschen 2 en 5 uur ’s middags van af de Molenheide om den Bredaschen toren en terug vliegen om te trachten den door den burgemeester uitgeloofden beker te verdienen. Een tweede beker is uitgeloofd door een paar sportliefhebbers hier ter stede.


Bredasche courant, 3 april 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Vliegen.

De vaandrig-vlieger Henri Bakker heeft van 't plan, heden naar den beker van Breda te dingen, afgezien; wel zal hij trachten de medaille te verdienen die door eenige sportliefhebbers is uitgeloofd voor den vlieger, die in den tijd, gelegen tusschen nu 5 uur en 15 April, een kring om den Bredaschen toren vliegt op minstens 100 meter hoogte.

Ook de Franschman Henri Convert heeft 't plan opgegeven en is reeds met zijne machine vertrokken; daarentegen heeft Busch, leerling-vlieger der E. N. V., zich voor den bekerwedstrijd aangemeld.

Busch maakte Woensdagavond eenige mooie vluchten over en nabij het dorp Gilze, waaronder een van 23 minuten. Met Paschen zal Busch, als 't weer hem gunstig is, naar Bergen-op-Zoom vliegen.


Het nieuws van den dag : kleine courant, 6 april 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


VLIEGONGELUK.

's BOSCH 15 April. Gisteravond te 7 uur is de vliegmachine van Convert, bij zijn pogingen om op te stijgen te Vechel getuimeld en zwaar beschadigd. De aviateur bleef ongedeerd.


Tilburgsche courant, 15 april 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Aanteekening.

Ofschoon het ongunstige weder der Paaschdagen alle vliegvertooningen, zoowel die bij Breda als te Veghel beletten, willen wij toch even vermelden wat de secretaris van het comité der Vegheler vliegweek ons schrijft. Naar aanleiding van ons bericht in het vorig nummer, meldt deze heer, dat er nooit kwestie geweest is van een opstijgen des heeren Willaert. Indien de heer Convert verhinderd zou zijn geworden te vliegen, stond een „bekende gebreveteerde Nederlandsche aviateur" gereed hem te vervangen. Wie dat was vernemen we niet. Wij vermelden dit op verzoek van den comité secretaris er is echter een reden waarom we ’t met genoegen doen. En die is, dat uit het schrijven van den comité-secretaris tevens blijkt, dat de heer Convert verplicht was zijn brevet aan den burgemeester van Veghel te vertoonen, alvorens hem vergunning tot vliegen zou worden gegeven.

Bravo! Het voorbeeld van den burgemeester van Veghel moge bij andere gemeentebestuurders navolging vinden.

Nog zij aangeteekend, dat de heer H. Convert, achter wiens naam wij een vraagteeken plaatsten, volgens zeggen van den heer Blom, directeur der Mij. Aviator, reeds 1 1/2 jaar gebreveteerd is, doch weinig bekendheid verwierf, doordat hij zich tot heden uitsluitend bezighield met het invliegen der toestellen voor een Fransche fabriek. Mogen wij het vraagteeken handhaven?


Avia, 15 april 1912


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer