Het voormalige vliegveld Ubbena

Bredasche courant, 3 april 1912

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Bredasche courant, 3 april 1912

Op „De Molenheide".

Ook van «De Molenheide» bereiken ons mooie berichten. Ook daar wordt elk gunstig oogenblik benut voor het maken van vluchten en voor oefeningen. De Franschman H. Convert, die over enkele dagen demonstraties te Veghel gaat geven, volbracht eenige uitstekende hoogte en duurvluchten op zijn Blériotmachine met 60 paards-motor die juist geheel in orde is gekomen en Convert toonde al direct een uitstekend aviateur te zijn. De bekende leerling Busch vloog op zijn biplane op keurige wijze een geheele baanronde, terwijl de nieuwe leerlingen Jhr. Ram, de voorzitter van de vakafdeeling yoor aviatiek van de Ned. Ver. v. Luchtv. en luitenant Roeper Bosch, druk en reeds met succes aan het oefenen zijn. We leven hier wel in een stad waar voor belangstellenden op vlieggebied te genieten valt.

Om den toren.

Evenals Henri Bakker heeft de Franschman Convert, die op de Molenheide vertoeft aangekondigd morgen tusschen 2 en 5 uur ’s middags van af de Molenheide om den Bredaschen toren en terug vliegen om te trachten den door den burgemeester uitgeloofden beker te verdienen. Een tweede beker is uitgeloofd door een paar sportliefhebbers hier ter stede.


Bredasche courant, 3 april 1912


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.