Het voormalige vliegveld Ubbena

Avia, 15 april 1912

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Avia, 15 april 1912

Aanteekening.

Ofschoon het ongunstige weder der Paaschdagen alle vliegvertooningen, zoowel die bij Breda als te Veghel beletten, willen wij toch even vermelden wat de secretaris van het comité der Vegheler vliegweek ons schrijft. Naar aanleiding van ons bericht in het vorig nummer, meldt deze heer, dat er nooit kwestie geweest is van een opstijgen des heeren Willaert. Indien de heer Convert verhinderd zou zijn geworden te vliegen, stond een „bekende gebreveteerde Nederlandsche aviateur" gereed hem te vervangen. Wie dat was vernemen we niet. Wij vermelden dit op verzoek van den comité secretaris er is echter een reden waarom we ’t met genoegen doen. En die is, dat uit het schrijven van den comité-secretaris tevens blijkt, dat de heer Convert verplicht was zijn brevet aan den burgemeester van Veghel te vertoonen, alvorens hem vergunning tot vliegen zou worden gegeven.

Bravo! Het voorbeeld van den burgemeester van Veghel moge bij andere gemeentebestuurders navolging vinden.

Nog zij aangeteekend, dat de heer H. Convert, achter wiens naam wij een vraagteeken plaatsten, volgens zeggen van den heer Blom, directeur der Mij. Aviator, reeds 1 1/2 jaar gebreveteerd is, doch weinig bekendheid verwierf, doordat hij zich tot heden uitsluitend bezighield met het invliegen der toestellen voor een Fransche fabriek. Mogen wij het vraagteeken handhaven?


Avia, 15 april 1912


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.