Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 27 maart 1912

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 27 maart 1912

De vliegdemonstraties te Veghel.

Naar wij uit Veghel vernemen, heeft de gemeenteraad van Veghel gisteren in de spoedeischende vergadering het door het vliegcomité uitgekozen terrein ter beschikking gesteld voor het geven van vliegdemonstraties. In een 's avonds gehouden vergadering van het comité is het contract met den heer Blom, directeur van de Maatschappij „Aviator" te 's-Bosch geteekend, en werd zoowel door het comité als door genoemde maatschappij bij den burgemeester een waarborgsom gestort.

De aviateur van genoemde maatschappij is de heer H. Convert uit Parijs, die tot heden steeds voor een Fransche fabriek de nieuwe machines heeft ingevlogen. Hij zal vliegen met een machine van het Blériot-type en voorzien van een Anzanimotor van 80 p.k. Hij zal dagelijks minstens twee opstijgingen doen. Tijdens de demonstraties zal er voor goede muziek op het terrein worden gezorgd, terwijl er ook een goed buffet zal aanwezig zijn.

Mocht de heer Convert voor de vliegdagen 8, 9 en 10 April plotseling verhinderd worden, dan zal hij door een ander worden vervangen, die zich daartoe reeds heeft bereid verklaard.

Het vliegterrein, het „Mertveld", ligt circa 5 minuten van de tram Veghel-Oss (toegang Mariaheide) en werd door de aviateur als zeldzaam mooi gelegen geroemd. Het voor opstijging en daling beschikbare terrein beeft een lengte van circa 1 kilometer, zoodat de aviateur er prachtig kan dalen.

Binnen twee dagen begint men reeds met het in orde brengen van het terrein.

De demonstraties zullen bestaan uit passagiersvluchten (de heer F. W. uit Veghel heeft zich daarvoor reeds aangemeld), snelheidsvluchten, vol planes figuurvliegen enz.


Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 27 maart 1912


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.