Het voormalige vliegveld Ubbena

Het nieuws van den dag : kleine courant, 6 april 1912

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Het nieuws van den dag : kleine courant, 6 april 1912

Vliegen.

De vaandrig-vlieger Henri Bakker heeft van 't plan, heden naar den beker van Breda te dingen, afgezien; wel zal hij trachten de medaille te verdienen die door eenige sportliefhebbers is uitgeloofd voor den vlieger, die in den tijd, gelegen tusschen nu 5 uur en 15 April, een kring om den Bredaschen toren vliegt op minstens 100 meter hoogte.

Ook de Franschman Henri Convert heeft 't plan opgegeven en is reeds met zijne machine vertrokken; daarentegen heeft Busch, leerling-vlieger der E. N. V., zich voor den bekerwedstrijd aangemeld.

Busch maakte Woensdagavond eenige mooie vluchten over en nabij het dorp Gilze, waaronder een van 23 minuten. Met Paschen zal Busch, als 't weer hem gunstig is, naar Bergen-op-Zoom vliegen.


Het nieuws van den dag : kleine courant, 6 april 1912


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Henri Convert.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.