Het voormalige vliegveld Ubbena

Annie Pascal

 

Verschillende mensen hebben een rol gespeeld bij de activiteiten op het vliegveld in Ubbena. Hun geschiedenis is daarbij net zo belangrijk als het moment dat ze daadwerkelijk in Ubbena actief waren. Daarnaast is Ubbena ook van invloed geweest op hun verdere leven.

 

Annie Pascal

Naamvariatie: Guurtje Helder, Guus, Geurtje Annie Geertruida, Anna, Buscal, Buseal.

Functie/rol: zogenaamd internationaal journaliste en aspirant-aviateur.

Woonplaats: niet bestaand adres, Rue de Rivoli 288 in Parijs.

Geboren op 21 oktober 1873, in Hensbroek.

Overleden op 5 - 10 oktober 1924, in Amsterdam.

Volgens de Arnhemsche courant en het Nieuwsblad van het Noorden van 23 februari 1912 is "Mademoiselle Annie Pascal" wegens oplichting door de Amsterdamse recherche aangehouden. Ze was geen Française, maar de - bij de politie bekende - Nederlandse Geurtje Annie Geertruida Helder.

Ze wist zich in oktober 1911 ook aan te sluiten bij de leerling-aviateurs op het vliegveld in Ubbena. Ze deed volgens de kranten zeer royaal... in beloften, logeerde in het Hotel Willems, Herestraat 52 in Groningen en liet ook anderen op haar kosten daar logeren, maar heeft "vergeten" te betalen.

In de bladen "Pak Me Mee" (3e jaargang nummer 1) van 9 maart 1912 en "Het Leven Geïllustreerd" van diezelfde periode staat een foto van Annie Pascal in een vliegtuig. Helaas hebben we deze bladen nog niet kunnen vinden...


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 5 april 2022.  Pagina terug   Foto's   76 Krantenartikelen   Alle personenFoto's
76 Krantenartikelen


VRIES, 1 Juli.

Het hoofdgedeelte van 't vliegkamp, een terrein van nagenoeg 1000 meter lang, is thans voltooid. Bij gunstig weer kunnen de oefeningen dus thans ongestoord plaats hebben. Hedenavond bewoog zich de aviateur Hagens meer dan een uur met de weer herstelde „Helpman I" in 't kamp en lokte met zijn snorrende machine alras weer tal van kijklustigen. De heer Reinders van Veendam is ook gereed met zijn monoplane en wordt binnenkort verwacht, om zijn oefeningen aan te vangen. Uit Gelderland heeft zich deze week een nieuwe leerling, aangemeld. Er zal dus langzamerhand meer, beweging komen. Aan de afwerking van 't restauratiegebouw wordt ijverig gewerkt. Naar we vernemen, zal 't kamp, zoodra dit gebouw voltooid is, eenigszins officiëel worden geopend, waarbij verschillende burgerlijke en militaire autoriteiten zullen geïnviteerd worden.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 3 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Hubert Hagens, Willem Reinders, Annie Pascal, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Vliegen op de Molenheide.

Dezer dagen berichtten we, dat de heer Slesker de vliegmachine van den heer van den Burg gekocht had. Zijn ware naam is echter Slisser. Van den Burg, die nog wil meevliegen bij de demonstraties te Vlissingen en vóór dien tijd geen nieuw toestel meer klaar kan hebben heeft spoedig een ander toestel gekocht, een Blériot met een 50 paard’s Anzani motor en voorzien van alle nieuwste verbeteringen.

De bestuurder zit achter een samenstel van blikken schermen, die zich achter en opzij van den motor bevinden, waardoor de vlieger beschut wordt tegen wind en achteruitspattende olie.

De Italiaansche aviateur Darioli vloog de machine in, Zaterdagavond en Zondagochtend en maakte daarbij vluchten van 18 á 20 minuten, op 200 á 300 meter hoogte, groote kringen boven het terrein beschrijvende Maandagavond beproefde van den Burg zelf de machine en maakte al direct eenige keurige vluchten.

Ook de leerlingen luitenant Visser en pseudoniem „Poema” maakten uitstekende vluchtjes varieerend tusschen 50 en 300 meter, ook Slisser was in het door hem gekochte v. d. Burg toestel druk aan 't oefenen. Hij heeft zoowel aan den motor als aan het toestel verschillende veranderingen aangebracht, waar door hij getoond heeft een bekwaam vakman te zijn. Verder kreeg de eerste leerling aviatrice Mej. Pascal op de Molenheide haar eerste practische les, die bestond uit het afrollen van het baantje.

Zij is een moedige sportliefhebster en heeft er haar zinnen opgezet ook het luchtruim te doorklieven. Zij is van plan spoedig een eigen toestel te laten bouwen en wil zelfs reeds meevliegen aan den rondvlucht door Nederland, die in ’t najaar gehouden zal worden. Zij volgt de lessen met een respect afdwingenden ijver, draagt een gewoon aviateurskostuum, houdt toestellen vast die gestart worden, in ’t kort, doet voor haar mannelijke collega’s niet onder.

Een vijftal leerlingen moet noodgedwongen nog werkeloos blijven, daar de voor hun bestemde leervogels nog niet gereed zijn.

Het geheele aantal leerlingen op de Molenheide is nu negen. Ze zijn: luit. de Visser, pseudoniem „Poema”, mej. Pascal, allen uit Breda, de heeren Bogaert en Franken uit Tilburg, de heer Slisser uit Warmond en de heeren M. van Dijk, J. van Dijk en F. Paanakker uit Utrecht. De aviateurs Bahle en van den Burg zijn reeds zóódanig in de vliegkunst bedreven dat zij binnenkort hun brevet zullen halen. Gisteravond nog toonde v. d. Burg zijn kunst door op 100 meter hoogte zes baanronden te vliegen.

Mej. Pascal deed gisteravond, toen ze reeds voor de derde maal het toestel beklom, de onaangename gewaarwording op, dat het rollen reeds defecte machines kan veroorzaken, want zij kwam met haar toestel in botsing met dat van den heer Slisser, waardoor beide machines zwaar gehavend werden.

In de werkplaatsen van de Molenheide wordt steeds ijverig gewerkt, twee nieuwe Blériots worden er geschapen. Zij zullen geheel naar het nieuwste model gebouwd worden.


Bredasche courant, 20 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht, Nummer 2, Van Dijk en Paanakker, Annie Pascal

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


LUCHTVAART.

Op het terrein der E. N. V., de Molenheide te Rijen, is sinds eenige dagen mej. Pascal als leerling-aviatrice ingeschreven. Mej. Pascal oefent zich dagelijks en hoopt spoedig in 't bezit van haar brevet te zijn.

De E.N.V. is de "Eerste Nederlandsche Vliegvereeniging".


Het vaderland, 20 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Annie Pascal

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


SPORT EN WEDSTRIJDEN.

Vliegen.

Men seint ons uit Vlissingen:

Het was gisteren voor de Vlissingsche vliegweek een groote succesdag. Vooral Van Bussel heeft door zijn prestaties de aanwezigen in verrukking gebracht. Hij vloog vijfmaal, waaronder tweemaal met passagier, de heeren W. H. Martin Jr. en dr. A. W. Smitt.

Mulder maakte ook een paar mooie vluchten met zijn biplan; eenmaal met mej. Pascal, leerling-aviatrice.


Algemeen Handelsblad, 26 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder, Annie Pascal

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Vliegen te Vlissingen.

Gistermiddag heeft van Bussel vijf vluchten gedaan, twee maal vijf en drie maal negen minuten, bij de laatste twee met als passagiers de heeren W. Martin en dr. A. Smitt.

Mulder vloog vier maal op een tweedekker, respectievelijk 2, 1 1/2, 3 en 6 minuten; de tweede tocht werd meegemaakt door mejuffrouw Pascal, leerling-vliegster.

De laatste tocht ging tot bij Middelburg, in rechte lijn.

Er was een klein, doch geestdriftig publiek.

De eendekker van van den Burg is nog niet hersteld.


Arnhemsche courant, 26 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder, Annie Pascal

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer