Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Drentsche en Asser courant, 3 juli 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 3 juli 1911

VRIES, 1 Juli.

Het hoofdgedeelte van 't vliegkamp, een terrein van nagenoeg 1000 meter lang, is thans voltooid. Bij gunstig weer kunnen de oefeningen dus thans ongestoord plaats hebben. Hedenavond bewoog zich de aviateur Hagens meer dan een uur met de weer herstelde „Helpman I" in 't kamp en lokte met zijn snorrende machine alras weer tal van kijklustigen. De heer Reinders van Veendam is ook gereed met zijn monoplane en wordt binnenkort verwacht, om zijn oefeningen aan te vangen. Uit Gelderland heeft zich deze week een nieuwe leerling, aangemeld. Er zal dus langzamerhand meer, beweging komen. Aan de afwerking van 't restauratiegebouw wordt ijverig gewerkt. Naar we vernemen, zal 't kamp, zoodra dit gebouw voltooid is, eenigszins officiëel worden geopend, waarbij verschillende burgerlijke en militaire autoriteiten zullen geïnviteerd worden.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 3 juli 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Hubert Hagens, Willem Reinders, Annie Pascal, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.