Het voormalige vliegveld Ubbena

Arnhemsche courant, 26 juli 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Arnhemsche courant, 26 juli 1911

Vliegen te Vlissingen.

Gistermiddag heeft van Bussel vijf vluchten gedaan, twee maal vijf en drie maal negen minuten, bij de laatste twee met als passagiers de heeren W. Martin en dr. A. Smitt.

Mulder vloog vier maal op een tweedekker, respectievelijk 2, 1 1/2, 3 en 6 minuten; de tweede tocht werd meegemaakt door mejuffrouw Pascal, leerling-vliegster.

De laatste tocht ging tot bij Middelburg, in rechte lijn.

Er was een klein, doch geestdriftig publiek.

De eendekker van van den Burg is nog niet hersteld.


Arnhemsche courant, 26 juli 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder, Annie Pascal.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.