Het voormalige vliegveld Ubbena

Bredasche courant, 20 juli 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Bredasche courant, 20 juli 1911

Vliegen op de Molenheide.

Dezer dagen berichtten we, dat de heer Slesker de vliegmachine van den heer van den Burg gekocht had. Zijn ware naam is echter Slisser. Van den Burg, die nog wil meevliegen bij de demonstraties te Vlissingen en vóór dien tijd geen nieuw toestel meer klaar kan hebben heeft spoedig een ander toestel gekocht, een Blériot met een 50 paard’s Anzani motor en voorzien van alle nieuwste verbeteringen.

De bestuurder zit achter een samenstel van blikken schermen, die zich achter en opzij van den motor bevinden, waardoor de vlieger beschut wordt tegen wind en achteruitspattende olie.

De Italiaansche aviateur Darioli vloog de machine in, Zaterdagavond en Zondagochtend en maakte daarbij vluchten van 18 á 20 minuten, op 200 á 300 meter hoogte, groote kringen boven het terrein beschrijvende Maandagavond beproefde van den Burg zelf de machine en maakte al direct eenige keurige vluchten.

Ook de leerlingen luitenant Visser en pseudoniem „Poema” maakten uitstekende vluchtjes varieerend tusschen 50 en 300 meter, ook Slisser was in het door hem gekochte v. d. Burg toestel druk aan 't oefenen. Hij heeft zoowel aan den motor als aan het toestel verschillende veranderingen aangebracht, waar door hij getoond heeft een bekwaam vakman te zijn. Verder kreeg de eerste leerling aviatrice Mej. Pascal op de Molenheide haar eerste practische les, die bestond uit het afrollen van het baantje.

Zij is een moedige sportliefhebster en heeft er haar zinnen opgezet ook het luchtruim te doorklieven. Zij is van plan spoedig een eigen toestel te laten bouwen en wil zelfs reeds meevliegen aan den rondvlucht door Nederland, die in ’t najaar gehouden zal worden. Zij volgt de lessen met een respect afdwingenden ijver, draagt een gewoon aviateurskostuum, houdt toestellen vast die gestart worden, in ’t kort, doet voor haar mannelijke collega’s niet onder.

Een vijftal leerlingen moet noodgedwongen nog werkeloos blijven, daar de voor hun bestemde leervogels nog niet gereed zijn.

Het geheele aantal leerlingen op de Molenheide is nu negen. Ze zijn: luit. de Visser, pseudoniem „Poema”, mej. Pascal, allen uit Breda, de heeren Bogaert en Franken uit Tilburg, de heer Slisser uit Warmond en de heeren M. van Dijk, J. van Dijk en F. Paanakker uit Utrecht. De aviateurs Bahle en van den Burg zijn reeds zóódanig in de vliegkunst bedreven dat zij binnenkort hun brevet zullen halen. Gisteravond nog toonde v. d. Burg zijn kunst door op 100 meter hoogte zes baanronden te vliegen.

Mej. Pascal deed gisteravond, toen ze reeds voor de derde maal het toestel beklom, de onaangename gewaarwording op, dat het rollen reeds defecte machines kan veroorzaken, want zij kwam met haar toestel in botsing met dat van den heer Slisser, waardoor beide machines zwaar gehavend werden.

In de werkplaatsen van de Molenheide wordt steeds ijverig gewerkt, twee nieuwe Blériots worden er geschapen. Zij zullen geheel naar het nieuwste model gebouwd worden.


Bredasche courant, 20 juli 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht, Nummer 2, Van Dijk en Paanakker, Annie Pascal.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.