Het voormalige vliegveld Ubbena

Adriaan Mulder

 

Verschillende mensen hebben een rol gespeeld bij de activiteiten op het vliegveld in Ubbena. Hun geschiedenis is daarbij net zo belangrijk als het moment dat ze daadwerkelijk in Ubbena actief waren. Daarnaast is Ubbena ook van invloed geweest op hun verdere leven.

 

Adriaan Mulder

Naamvariatie: Adriaan Franciscus Riender Mattheus Catalinus Hendrik Wilhelm Mulder.

Functie/rol: Aviateur.

Woonplaats: Nijmegen.

Geboren op 29 juni 1880, in Schoonhoven.

Overleden op 14 oktober 1966, in Breda.

Met zijn 35 pk Blériot heeft Adriaan Mulder op 13 februari 1911 op vliegkamp Molenheide bij Gilze-Rijen als eerste in Nederland een vliegbrevet behaald. Op 7 april 1911 werd deze uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart.


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 26 oktober 2021.

Adriaan Mulder

  Pagina terug   Foto's   82 Krantenartikelen   Alle personenFoto's
82 Krantenartikelen


SPORT EN SPEL.

LUCHTVAART.

Vliegkamp te Rijen.

Zondag hadden wij opnieuw een onderhoud met de leerling-vliegeniers op de Molenheide. In de werkplaatsen wordt er druk aan een nieuwe machine gearbeid onder toezicht van den heer F. Bahle. In dit toestel wordt een vier cylinder watergekoelde Labor-Pickermotor gemonteerd; deze motor is in staat, meerdere uren te functioneeren dan de luchtgekoelde Anzani-motor.

De machine, welke de leerling-vliegenier Bahle reeds vervaardigde en die op ’t vliegkamp gebruikt wordt, naast een origineele Blériot, wijkt in zooverre af van de oorspronkelijke Blériot, dat de Anzani-motor 35-40 P.K. heeft in plaats van 25-30 en het kleine achterwiel vervangen is dooreen rottan-slede. Deze laatste wijziging veroorzaakt spoediger stilstand bij landing.

Leerling H. Bakker steeg reeds vaak met genoemd toestel op, hij en de overige adspirant vliegeniers oordeelen de stabiliteit van ’t toestel-Bahle groter dan die der oorspronkelijke Blériot.

Een dezer dagen hoopt leerling A. Mulder - een 30-jarig mecanicien - het eerste brevet te halen, dat in Nederland uitgereikt zal worden als Bakker hem het niet afsnoept.

"Vliegkamp te Rijen", het gaat hier om (Gilze-)Rijen in Noord-Brabant!


Het vaderland, 9 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Luchtvaart.

VLIEGEN TE RIJEN.

Gisteren trachtte op het vliegterrein op de Molenheide bij Breda de Nederlandsche vlieger Mulder zijn brevet te halen. Om 9 min. 15 sec. vóór 1 uur steeg hij op, ruim 100 M. vóór het opgaanspunt. Hij bereikte eene hoogte van 6 tot 7, soms 10 tot 12 M. Regelmatig nam hij de bochten; de tweede baanronde bracht hij er eveneens keurig af. Om 3 minuten vóór vieren landde hij enkele meters voorbij de eindstreep. Binnen de 35 M. stond hij stil.

Als sportcommissaris fungeerde jhr. G. Bosch van Drakestein, als getuigen de heeren Bakker, Bahle, Bussel, Zwiers en Schoolmeester.

Daarmede was een derde van de eischen voor het brevet behaald.

Drie keer een afstand van 2 baanronden is de eisch. De baanronde meet 2500 M.

Om 4 uur 26 min. 30 sec. had de tweede opstijging plaats. Het starten mislukte twee keer, de derde maal steeg Mulder op 20 M. vóór het aangegeven punt. Hij bereikte eene hoogte van 12-16 M. Na driekwart van de baan te hebben gevlogen sprong een der drie cylinders. Mulder moest dalen, hetgeen hij zeer kalm, in vol plané, volbracht. Zaterdag en Zondag zullen Mulder, Bussel en Bakker elkander het brevet betwisten. De defecte motor wordt vervangen door een Labor Picker.

Met Rijen wordt niet Zeijen bedoeld, maar het huidige Gilze-Rijen.


Het nieuws van den dag, 11 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Luchtvaart in Nederland. De leerlingvlieger A. Mulder heeft gisteren op het vliegterrein bij Breda getracht zijn vliegers-diploma te behalen. De sportcommissaris van de Ned. Luchtvaartvereeniging, jhr. G. Bosch van Drakenstein was daartoe in het vliegkamp aanwezig. Om 10 minuten voor vier, ging Mulder ruim 100 M. voor het aanvangspunt omhoog, en bewoog zich bijzonder rustig op eene hoogte van 6 à 7 M., later van 10 à 12 M. door de baan, telkens de bochten, regelmatig en flink wijd nemende.

De tweede ronde werd weer even kalm en gelijkmatig gevlogen, waarna hij na een vlucht van ongeveer 6 minuten landde. Hiermede had Mulder 1/3 van zijn proefvlucht volbracht.

Tegen half vijf steeg hij opnieuw op, maar was verplicht te dalen. Na nog twee vergeefsche pogingen verhief de machine zich om even over half vijf een 15 a 20 M. in de lucht, vloog 3/4 baan, toen plotseling een der cylinders sprong. Mulder was verplicht in zweefvlucht te dalen, wat hij goed volbracht. In het toestel wordt een andere motor aangebracht.

De leerlingen A. Mulder, H. Bakker en J. Bussel zullen trachten Zaterdag of Zondag het diploma te halen.


Delftsche courant, 11 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


SPORT.

Luchtvaart.

[...]

Omtrent het reeds vermelde ongeval aan den leerling Mulder op het vliegterrein op de Molenheide overkomen, schrijft de heer De Theye, vliegleeraar, het volgende aan de Geld.:

De Nijmeegsche vlieger-leerling Mulder trachtte Dinsdagmiddag op het vliegterrein te Gilze-Rijen zijn brevet als aviateur te behalen. Om goed vier uur maakte hij twee ronden zonder afbreken in prachtige vlucht. Zijn gang was zoo statig en zijn zwenking zoo zeker, dat het leek, of Küller aan het roer zat. Hij moest nu dalen, wegens het heetloopen van den motor. Een opstijging een half uur later mislukte tot tweemaal toe! Er scheen iets aan de machine te haperen. Een derde proef echter gelukte en statig zwenkte de groote vogel om den scherpen zuidhoek van het terrein over de dennenbosschen. Maar nauwelijks een paar honderd meter weer boven het vlakke terrein, even voorbij den hangar, vloog kletterend de motor in stukken. Mulder bleef bewonderenswaardig kalm en kwam met een vol plané eenige tientallen meters verder, zonder eenig ongeval, op den grond terecht. Vóór nog iemand was genaderd, stond hij ongedeerd naast zijn toestel. Van schrik was niet veel te bemerken en toch waren hem de stukken ijzer om de ooren gevlogen. De schroef was licht beschadigd.

Was het ongeluk twee minuten eerder gebeurd, de kranige vlieger had zich genoodzaakt gezien in het hooge masthout te dalen! Hij is in levensgevaar geweest en moet opnieuw gaan vliegen om zijn brevet, en dit alles is te wijten aan de minderwaardigheid van den motor, die na zes à zeven minuten steeds warm loopt.

[...]


Het nieuws van den dag, 12 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Luchtvaart.

VLIEGEN OP DE MOLENHEIDE.

De eerste brevetten zijn op het vliegterrein bij Reij behaald.

Maandagmiddag maakte de leerling-aviateur A. Mulder, die reeds een derde van zijn brevet gehaald had, twee prachtige vluchten, zoodat hij de eerste is, die het brevet in Nederland heeft verworven. Hij vloog bij de eerste vlucht op pl. m. 20 M., bij de tweede op pl. m. 45 M. hoogte.

Na hem vloog de leerling Bussel, die reeds 1/3 had op pl. m. 40 M. hoogte ook ééne mooie vlucht en behaalde dus 2/3 van zijn diploma. Ten slotte maakte de leerling H. Bakker, die reeds aan 2/3 der eischen voldaan had, eene voortreffelijke vlucht op pl. m. 40 M. hoogte en heeft dus eveneens zijn brevet verworven.

Elks vlucht werd in circa 6 minuten volbracht. Wegens de duisternis kon Bussel zijne laatste vlucht niet meer maken, maar wil trachten dit heden te doen.

De aviateurs gebruikten het toestel, dat onder leiding van den heer F. Bahle in de werkplaatsen op de Molenheide is vervaardigd. Het is voorzien van 35-40 P.K. Anzani-motor.

Zij hadden veel last van windstooten, zoodat het verbazend veel inspanning kostte, de vluchten te volbrengen.

De Eerste Nederlandsche Vliegvereeniging kan dus constateeren, dat op haar terrein door Nederlanders met een vliegtoestel, geheel in Nederland vervaardigd, de eerste brevetten in ons vaderland zijn behaald.

Als sportcommissaris fungeerde jhr. G. Bosch van Drakenstein.

Toen Mulder zijn vliegproeven volbracht had, hingen de andere leerlingen hem een krans van dennentakken, gesneden aan den zoom der Molenheide, om den hals, als eerste hulde aan den eersten brevet-verwerver in Nederland.


Het nieuws van den dag, 14 februari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer