Het voormalige vliegveld Ubbena

Delftsche courant, 11 januari 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Delftsche courant, 11 januari 1911

Luchtvaart in Nederland. De leerlingvlieger A. Mulder heeft gisteren op het vliegterrein bij Breda getracht zijn vliegers-diploma te behalen. De sportcommissaris van de Ned. Luchtvaartvereeniging, jhr. G. Bosch van Drakenstein was daartoe in het vliegkamp aanwezig. Om 10 minuten voor vier, ging Mulder ruim 100 M. voor het aanvangspunt omhoog, en bewoog zich bijzonder rustig op eene hoogte van 6 à 7 M., later van 10 à 12 M. door de baan, telkens de bochten, regelmatig en flink wijd nemende.

De tweede ronde werd weer even kalm en gelijkmatig gevlogen, waarna hij na een vlucht van ongeveer 6 minuten landde. Hiermede had Mulder 1/3 van zijn proefvlucht volbracht.

Tegen half vijf steeg hij opnieuw op, maar was verplicht te dalen. Na nog twee vergeefsche pogingen verhief de machine zich om even over half vijf een 15 a 20 M. in de lucht, vloog 3/4 baan, toen plotseling een der cylinders sprong. Mulder was verplicht in zweefvlucht te dalen, wat hij goed volbracht. In het toestel wordt een andere motor aangebracht.

De leerlingen A. Mulder, H. Bakker en J. Bussel zullen trachten Zaterdag of Zondag het diploma te halen.


Delftsche courant, 11 januari 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.