Het voormalige vliegveld Ubbena

Het nieuws van den dag, 12 januari 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Het nieuws van den dag, 12 januari 1911

SPORT.

Luchtvaart.

[...]

Omtrent het reeds vermelde ongeval aan den leerling Mulder op het vliegterrein op de Molenheide overkomen, schrijft de heer De Theye, vliegleeraar, het volgende aan de Geld.:

De Nijmeegsche vlieger-leerling Mulder trachtte Dinsdagmiddag op het vliegterrein te Gilze-Rijen zijn brevet als aviateur te behalen. Om goed vier uur maakte hij twee ronden zonder afbreken in prachtige vlucht. Zijn gang was zoo statig en zijn zwenking zoo zeker, dat het leek, of Küller aan het roer zat. Hij moest nu dalen, wegens het heetloopen van den motor. Een opstijging een half uur later mislukte tot tweemaal toe! Er scheen iets aan de machine te haperen. Een derde proef echter gelukte en statig zwenkte de groote vogel om den scherpen zuidhoek van het terrein over de dennenbosschen. Maar nauwelijks een paar honderd meter weer boven het vlakke terrein, even voorbij den hangar, vloog kletterend de motor in stukken. Mulder bleef bewonderenswaardig kalm en kwam met een vol plané eenige tientallen meters verder, zonder eenig ongeval, op den grond terecht. Vóór nog iemand was genaderd, stond hij ongedeerd naast zijn toestel. Van schrik was niet veel te bemerken en toch waren hem de stukken ijzer om de ooren gevlogen. De schroef was licht beschadigd.

Was het ongeluk twee minuten eerder gebeurd, de kranige vlieger had zich genoodzaakt gezien in het hooge masthout te dalen! Hij is in levensgevaar geweest en moet opnieuw gaan vliegen om zijn brevet, en dit alles is te wijten aan de minderwaardigheid van den motor, die na zes à zeven minuten steeds warm loopt.

[...]


Het nieuws van den dag, 12 januari 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder.

  Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.