Het voormalige vliegveld Ubbena

Het vaderland, 9 januari 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Het vaderland, 9 januari 1911

SPORT EN SPEL.

LUCHTVAART.

Vliegkamp te Rijen.

Zondag hadden wij opnieuw een onderhoud met de leerling-vliegeniers op de Molenheide. In de werkplaatsen wordt er druk aan een nieuwe machine gearbeid onder toezicht van den heer F. Bahle. In dit toestel wordt een vier cylinder watergekoelde Labor-Pickermotor gemonteerd; deze motor is in staat, meerdere uren te functioneeren dan de luchtgekoelde Anzani-motor.

De machine, welke de leerling-vliegenier Bahle reeds vervaardigde en die op ’t vliegkamp gebruikt wordt, naast een origineele Blériot, wijkt in zooverre af van de oorspronkelijke Blériot, dat de Anzani-motor 35-40 P.K. heeft in plaats van 25-30 en het kleine achterwiel vervangen is dooreen rottan-slede. Deze laatste wijziging veroorzaakt spoediger stilstand bij landing.

Leerling H. Bakker steeg reeds vaak met genoemd toestel op, hij en de overige adspirant vliegeniers oordeelen de stabiliteit van ’t toestel-Bahle groter dan die der oorspronkelijke Blériot.

Een dezer dagen hoopt leerling A. Mulder - een 30-jarig mecanicien - het eerste brevet te halen, dat in Nederland uitgereikt zal worden als Bakker hem het niet afsnoept.

"Vliegkamp te Rijen", het gaat hier om (Gilze-)Rijen in Noord-Brabant!


Het vaderland, 9 januari 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Adriaan Mulder.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.