Het voormalige vliegveld Ubbena

Het vliegtuig "Veendam I"

 

Er zijn meerdere vliegtuigen op het vliegveld in Ubbena geweest. Een overzicht van deze 'vliegmachines' met technische gegevens, foto's en krantenartikelen. Niet alle vliegtuigen hebben daadwerkelijk kunnen vliegen...

 

Het vliegtuig "Veendam I"

Bouwjaar: 1910/1911.

Gebouwd in: Ommelanderwijk (Gr.).

Constructeur(s): Willem Reinders.

Motor: 50 Pk, 5-cilinder Anzani.

Motor gewicht: 76 kg.

Ommelanderwijk is een dorp ten zuidoosten van het Groningse Veendam.

Het vliegtuig Veendam I heeft nooit gevlogen…

In april 1912 heeft Adriaan Mulder de "Veendam I" omgedoopt tot "Oud-Heidelberg" of "Alt-Heidelberg". Op zaterdag 20 april van dat jaar is de motor tijdens een test door een inwendige constructiefout uit elkaar gesprongen. In de nacht van maandag 26, op dinsdag 27 augustus 1912, zijn tijdens een grote storm de vleugels door het gewicht van het water van het toestel afgebroken en krom getrokken.


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 20 november 2021.

Veendam I

  Pagina terug   Foto's   76 Krantenartikelen   Alle vliegtuigenFoto's
76 Krantenartikelen


Weer een Nederlandsche vliegmachine.

Te Ommelanderwijk (Gr.) is de stucadoor Reinders sedert eenigen tijd bezig met het maken van een vliegmachine, die nu in zooverre gereed is, dat de motor kan worden aangebracht. De heer Reinders hoopt binnenkort vliegproeven te nemen.

Dagelijks komen velen de vliegmachine zien.

Ommelanderwijk is een dorp ten zuidoosten van het Groningse Veendam.


Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 5 oktober 1910


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Naar we vernemen is de stucadoor R. te Ommelanderwijk bezig aan het bouwen eener vliegmachine, model Blériot. De machine nadert hare voltooiing en zal, gereed gekomen, op het sportterrein te Veendam ter bezichtiging gesteld worden.

De machine waaraan door den heer R. alleen in zijne vrije uren wordt gewerkt, ziet er keurig uit en wordt in alle opzichten netjes afgewerkt.

(Veenb.)

"Stucadoor R." is Willem Reinders.


Nieuwsblad van het Noorden, 29 oktober 1910


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


REINDERS' Vliegmachine

te bezichtigen

Hotel DOEWES te Veendam,

a.s Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag,

de geheele dagen à 25 cent.

Hotel Everts in Veendam is de naam van het hotel, de naam van de toenmalige eigenaar is (gebroeders) J. Doewes.


Nieuwsblad van het Noorden, 12 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Veendam, 12 Mei.

Zooals uit een advertentie in dit no. blijkt heeft de heer W. A. Reinders alhier thans zijn vliegmachine, waarover we reeds eerder iets meedeelden, gereed. Acht en dertig weken heeft hij daaraan in zijn vrije uren gewerkt. Soms was hij er halve nachten aan bezig. Zijn gewonen arbeid, R. is stucadoor van beroep, heeft hij er echter nooit om verzuimd. Machines voor ijzer- of houtbewerking had hij niet tot zijn beschikking, zoodat alles uit de hand bewerkt moest worden. Toch ziet het toestel er keurig uit en maakte op ons een solieden indruk, 't geheel is licht en sterk gebouwd. Het type lijkt veel op een Bleriot-eendekker, de zijvlakken zijn echter grooter. De volle breedte ls 11 meter ; de lengte ongeveer 6 meter. Onze beschouwing is natuurlijk die van een leek en daarop valt geen peil te trekken, wat betreft de praktische bruikbaarheid. In elk geval is het een stuk werk, waarvoor men respect mag hebben. We bewonderen den onvermoeiden ijver en het geduld van den maker, wiens geestdrift voor zijn doel: vliegen in zijn zelfgebouwde machine, zich noch door lof, noch door spot liet beïnvloeden. Ook het te kijk stellen van zijn toestel is geen ijdelheid, doch R. stelt zich voor uit de entree's een bijdrage te vinden in de kosten van een motor, daarom wenschen we hem dan ook een ruim bezoek toe.


Nieuwe Veendammer courant, 13 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Reinders Vliegmachine

te bezichtigen.

Hotel DOEWES, Veendam.

De geheele dagen,

a.s. Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag

tegen 25 cent.

Hotel Everts in Veendam is de naam van het hotel, de naam van de toenmalige eigenaar is (gebroeders) J. Doewes.


Nieuwe Veendammer courant, 13 mei 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer