Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 5 oktober 1910

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 5 oktober 1910

Weer een Nederlandsche vliegmachine.

Te Ommelanderwijk (Gr.) is de stucadoor Reinders sedert eenigen tijd bezig met het maken van een vliegmachine, die nu in zooverre gereed is, dat de motor kan worden aangebracht. De heer Reinders hoopt binnenkort vliegproeven te nemen.

Dagelijks komen velen de vliegmachine zien.

Ommelanderwijk is een dorp ten zuidoosten van het Groningse Veendam.


Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 5 oktober 1910


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.