Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwe Veendammer courant, 13 mei 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwe Veendammer courant, 13 mei 1911

Veendam, 12 Mei.

Zooals uit een advertentie in dit no. blijkt heeft de heer W. A. Reinders alhier thans zijn vliegmachine, waarover we reeds eerder iets meedeelden, gereed. Acht en dertig weken heeft hij daaraan in zijn vrije uren gewerkt. Soms was hij er halve nachten aan bezig. Zijn gewonen arbeid, R. is stucadoor van beroep, heeft hij er echter nooit om verzuimd. Machines voor ijzer- of houtbewerking had hij niet tot zijn beschikking, zoodat alles uit de hand bewerkt moest worden. Toch ziet het toestel er keurig uit en maakte op ons een solieden indruk, 't geheel is licht en sterk gebouwd. Het type lijkt veel op een Bleriot-eendekker, de zijvlakken zijn echter grooter. De volle breedte ls 11 meter ; de lengte ongeveer 6 meter. Onze beschouwing is natuurlijk die van een leek en daarop valt geen peil te trekken, wat betreft de praktische bruikbaarheid. In elk geval is het een stuk werk, waarvoor men respect mag hebben. We bewonderen den onvermoeiden ijver en het geduld van den maker, wiens geestdrift voor zijn doel: vliegen in zijn zelfgebouwde machine, zich noch door lof, noch door spot liet beïnvloeden. Ook het te kijk stellen van zijn toestel is geen ijdelheid, doch R. stelt zich voor uit de entree's een bijdrage te vinden in de kosten van een motor, daarom wenschen we hem dan ook een ruim bezoek toe.


Nieuwe Veendammer courant, 13 mei 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.