Het voormalige vliegveld Ubbena

Artikelen over het eerste vliegtuig en vlucht in Nederland

 
 

Artikelen over het eerste vliegtuig en vlucht in Nederland

Eerste Hollandsche vliegmachine.

's Hage, 30 Juli. Gistermiddag was het op het sportterrein te Scheveningen zeer druk van belangstellenden, die gekomen waren om de door den heer Heinrich van der Burg vervaardigde vliegmachine, welke in een houten loods is tentoongesteld, te bewonderen. Behalve eenige Amsterdamsche heeren genoodigden waren aanwezig de Ministers van Oorlog en Marine, vergezeld van hunne dames en adjudanten. Zij werden, evenals de aanwezige generaals, waaronder generaal Cool, door den heer van der Burg rondgeleid. De beide Ministers, zoowel als generaal Cool, waren zeer voldaan over deze eerste volgens eigenvinding door een Hollander vervaardigde machine.

Zijn we goed ingelicht, dan zal in September te Hoorn door den Amsterdammer worden gevlogen.

De automonteur Heinrich Johann Christian Wilhelm (Hein, Henri, Han) van der Burg (Amsterdam, 29 april 1882 - Voorburg, 20 januari 1955) was de eerste Nederlander die een vliegtuig naar eigen ontwerp bouwde en vloog.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 1 augustus 1910


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


De Amsterdammer Heinrich van der Burg, die zich met zijn door hem zelf geconstrueerde vliegmachine op het vliegterrein van den heer Verwey te Ede oefent, is de vorige week met zijn proeven begonnen.

Den eersten dag bleef het bij eenige sprongen van ongeveer 50 meters; Vrijdag echter maakte de vlieger een vlucht van ongeveer 300 meters, bij een hoogte van 1 á 2 meters.

Het toestel is een monoplane, met een 40 pk. „Anzani"-motor.

Jacob Frederik Verwey was directeur van de Haagse “Verwey & Lugard’s Automobiel Maatschappij” en een pionier op het gebied van de luchtvaart; hij richtte een eigen luchtvaartonderneming op, die de vliegkampen bij Ede en Soesterberg opzette.


Haagsche courant, 6 september 1910


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Een Nederlandsche vliegmachine.

AMSTERDAM, 30 Jan. De heer Heinrich v. d. Burg, die onlangs proeven nam met een vliegmachine heeft thans een nieuw toestel, type monoplan, vervaardigd, waarbij de bezwaren van het vroegere toestel uit den weg zijn geruimd. Het toestel is geen imitatie van een ander toestel. Zaterdag is het te Ede geprobeerd. De ontwerper was zijn toestel direct meester.

Hij ging direct van den grond en maakte op een hoogte van 5 M. een vlucht. Het toestel was zeer stabiel.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 30 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Luchtvaart.

De heer Heinrich van der Burg, te Amsterdam, die onlangs proeven nam met een door hem geconstrueerde vliegmachine, heeft thans een nieuwe machine gemaakt, waardoor vele bezwaren, welke den monoplans aankleven, opgeheven zijn.

De eerste proefneming had Zaterdag te Ede plaats. Zij slaagde volkomen. Het toestel ging snel van den grond op, waarna ter hoogte van 5 meter een vlucht werd gemaakt. De heer van der Burg was zijn machine volkomen meester.


Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 1 februari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Sport.

Heinrich van der Burg te Ede.

Omtrent de nieuwe vliegmachine, waarmee onze stadgenoot, de heer Heinrich van der Burg, in het Vliegkamp te Ede vliegproeven houdt, verneemt het Hbld. de volgende bijzonderheden: De machine is de tweede, welke hij gemaakt heeft, volgens eigen plannen en geen imitatie van een buitenlandsch type.

De machine, een monoplan, weegt 297 kilo, de vleugelbreedte is 10.56 M., de lengte van het geheele toestel 9 M., het draagoppervlak 27 vk. M. Zij wordt voortbewogen door een 40 P.K. »Anzani«-motor.

Het toestel wordt gedragen aan 12 staaldraden, de bekende »Antoinette«-aeroplanes, die zwaarder wegen, hebben vier staaldraden. Dikwijls zijn reeds ongelukken gebeurd tengevolge van het breken dezer draden. Bij het nieuwe toestel wordt de kans dus minder.

De »Van der Burg«-machine heeft een breed onderstel (sleden) waaraan wielen met een wielbasis van 2 30 M. De vleugels zijn hoog van den grond, opdat bij eventueel scheef neerkomen deze niet beschadigd worden.

De heer Van der Burg oefent zich dagelijks te Ede om zoo spoedig mogelijk zijn brevet te halen. Dan zal hij eenige demonstraties geven en vermoedelijk vervolgens opnieuw zich gaan toeleggen op het vervaardigen van een grootere aeroplane.


Bredasche courant, 3 februari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer