Het voormalige vliegveld Ubbena

C. van Dijk

 

Verschillende mensen hebben een rol gespeeld bij de activiteiten op het vliegveld in Ubbena. Hun geschiedenis is daarbij net zo belangrijk als het moment dat ze daadwerkelijk in Ubbena actief waren. Daarnaast is Ubbena ook van invloed geweest op hun verdere leven.

 

C. van Dijk

Functie/rol: Aspirant Aviateur.

Woonplaats: Utrecht.

Broer 2


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 7 september 2021.  Pagina terug   Foto's   30 Krantenartikelen   Alle personenFoto's
30 Krantenartikelen


Vliegen op de Molenheide.

Dezer dagen berichtten we, dat de heer Slesker de vliegmachine van den heer van den Burg gekocht had. Zijn ware naam is echter Slisser. Van den Burg, die nog wil meevliegen bij de demonstraties te Vlissingen en vóór dien tijd geen nieuw toestel meer klaar kan hebben heeft spoedig een ander toestel gekocht, een Blériot met een 50 paard’s Anzani motor en voorzien van alle nieuwste verbeteringen.

De bestuurder zit achter een samenstel van blikken schermen, die zich achter en opzij van den motor bevinden, waardoor de vlieger beschut wordt tegen wind en achteruitspattende olie.

De Italiaansche aviateur Darioli vloog de machine in, Zaterdagavond en Zondagochtend en maakte daarbij vluchten van 18 á 20 minuten, op 200 á 300 meter hoogte, groote kringen boven het terrein beschrijvende Maandagavond beproefde van den Burg zelf de machine en maakte al direct eenige keurige vluchten.

Ook de leerlingen luitenant Visser en pseudoniem „Poema” maakten uitstekende vluchtjes varieerend tusschen 50 en 300 meter, ook Slisser was in het door hem gekochte v. d. Burg toestel druk aan 't oefenen. Hij heeft zoowel aan den motor als aan het toestel verschillende veranderingen aangebracht, waar door hij getoond heeft een bekwaam vakman te zijn. Verder kreeg de eerste leerling aviatrice Mej. Pascal op de Molenheide haar eerste practische les, die bestond uit het afrollen van het baantje.

Zij is een moedige sportliefhebster en heeft er haar zinnen opgezet ook het luchtruim te doorklieven. Zij is van plan spoedig een eigen toestel te laten bouwen en wil zelfs reeds meevliegen aan den rondvlucht door Nederland, die in ’t najaar gehouden zal worden. Zij volgt de lessen met een respect afdwingenden ijver, draagt een gewoon aviateurskostuum, houdt toestellen vast die gestart worden, in ’t kort, doet voor haar mannelijke collega’s niet onder.

Een vijftal leerlingen moet noodgedwongen nog werkeloos blijven, daar de voor hun bestemde leervogels nog niet gereed zijn.

Het geheele aantal leerlingen op de Molenheide is nu negen. Ze zijn: luit. de Visser, pseudoniem „Poema”, mej. Pascal, allen uit Breda, de heeren Bogaert en Franken uit Tilburg, de heer Slisser uit Warmond en de heeren M. van Dijk, J. van Dijk en F. Paanakker uit Utrecht. De aviateurs Bahle en van den Burg zijn reeds zóódanig in de vliegkunst bedreven dat zij binnenkort hun brevet zullen halen. Gisteravond nog toonde v. d. Burg zijn kunst door op 100 meter hoogte zes baanronden te vliegen.

Mej. Pascal deed gisteravond, toen ze reeds voor de derde maal het toestel beklom, de onaangename gewaarwording op, dat het rollen reeds defecte machines kan veroorzaken, want zij kwam met haar toestel in botsing met dat van den heer Slisser, waardoor beide machines zwaar gehavend werden.

In de werkplaatsen van de Molenheide wordt steeds ijverig gewerkt, twee nieuwe Blériots worden er geschapen. Zij zullen geheel naar het nieuwste model gebouwd worden.


Bredasche courant, 20 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Eerste vliegtuig en vlucht, Nummer 2, Van Dijk en Paanakker, Annie Pascal

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Aanstaande vliegeniers.

Vier stadgenooten, de heeren J. van Dijk, C. van Dijk, M. van Dijk en Fr. Paanakker, zijn heden naar Gilze-Rijen vertrokken om daar opgeleid te worden tot vliegenier.


Utrechtsch Nieuwsblad, 27 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Van Dijk en Paanakker

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Gisteren vertrokken vier inwoners van Utrecht, de heeren J. van Dijk, C. Van Dijk, M. van Dijk en Fr. Paanakker naar het vliegkamp te Gilze-Rijen, om opgeleid te worden voor aviateur.


Het vaderland, 28 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Van Dijk en Paanakker

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


De heer Fr. Paanakker, thans te Utrecht, is naar het vliegkamp bij Gilze-Rijen vertrokken om te worden opgeleid tot vliegenier.


Amersfoortsche Courant, 29 juli 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Van Dijk en Paanakker

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


VRIES, 4 Sept.

Hedenavond te kwart over zes steeg de heer Mulder met de „Helpman I" op en maakte een prachtige vlucht. Slechts weinige meters rolde 't vliegtuig over den grond, daarna steeg het, maakte een zwenking zuidwaarts, waardoor de aviateur boven de brandende heidevlakte kwam, waar reeds meer dan een week voortdurend zware rookwolken opstijgen, keerde met een sierlijken boog naar de hangar terug en streek van een hoogte van 80 Meter prachtig neer. Zoowel de aviateur als de heeren Hagens en de Schepper, die 't vliegtuig volgens eigen systeem hebben samengesteld, werden hartelijk gefeliciteerd door de verrukte toeschouwers.

De heer Adriaan Mulder uit Nijmegen vloog tot dusver op een Sommer-tweedekker, doch is thans overgegaan naar den eendekker. Hij was tot dusver instructeur op 't vliegterrein te Gilze-Rijen, doch blijft aan ons terrein als instructeur verbonden. Binnenkort worden reeds een viertal leerlingen verwacht, om onder zijn leiding zich alhier te oefenen.

 

VRIES, 4 Sept.

Bezuiden 't vliegterrein ontstond voor ruim een week brand in de heide, waardoor ongeveer 40 bunder kaal brandde. Erger is 't echter, dat ook eenige veentjes binnen en naast dit terrein mede zijn aangetast. In de laatste dagen dreef de westelijke wind het in de richting van den rijksstraatweg, waarop de burgemeester 't geraden vond in te grijpen, daar de fraai beplantje Cingels langs den weg benoorden Ubbena gevaar liepen. Zaterdag, Zondag en heden hebben, arbeiders over een breedte van omstreeks 8 meter de heide afgestoken op zandig terrein, om daardoor verdere voortplanting van 't vuur te keeren. Dag en nacht wordt wacht gehouden bij 't vuur. 't Komt ons voor, dat dit thans binnen de perken moet blijven.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 5 september 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Adriaan Mulder, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer