Het voormalige vliegveld Ubbena

Sieb Koning

 

Verschillende mensen hebben een rol gespeeld bij de activiteiten op het vliegveld in Ubbena. Hun geschiedenis is daarbij net zo belangrijk als het moment dat ze daadwerkelijk in Ubbena actief waren. Daarnaast is Ubbena ook van invloed geweest op hun verdere leven.

 

Sieb Koning

Naamvariatie: Siebrand Koning, Siep.

Functie/rol: Aviateur.

Woonplaats: Groningen.

Geboren op 25 februari 1889, in Groningen.

Overleden op 28 december 1962, in Arnhem.

Siebrand heeft op 27 juli 1911 in Frankrijk - bij leermeester Emile Ladougne - zijn vliegbrevet met nummer 567 behaald. Het brevet zelf is gedateerd op 5 AOÛT (augustus) 1911 (foto in Vliegend verleden van Sieb Koning pag. 38).

In de eerste wereldoorlog was hij als buitenlander vliegenier voor de Franse luchtmacht en heeft in 1925 de Franse nationaliteit aangenomen. Hij was hierdoor ook in het bezit van een Frans militair brevet. Van dit brevet staat een foto in het boven genoemd boek (pag. 61). Dit brevet heeft nummer 607. In de overlijdensadvertentie wordt daar naar verwezen: "ex pilot-aviateur no. 607".

Sigarenfabrikant te Groningen. Op 19-jarige leeftijd werd hem handlichting verleend voor het aangaan van een vennootschap onder firma voor het maken van sigaren en het drijven van handel daarin.

Siebrand was verdienstelijk voetballer en schaatser.

Op 27 april 1920 te Parijs gehuwd met Suzanne Aimeé Schottey (Parijs, 8 februari 1888 - Parijs, 21 oktober 19?? [vóór 16 juli 1936] ).

Op 16 juli 1936 te Leiden gehuwd met Nicolette Francisca Johanna Schutte (Amsterdam, 1912/'13 - Parijs?, 1949?).

Sieb keerde in 1949 terug vanuit Parijs naar Nederland en ging inwonen bij zijn broer in Arnhem.


Deze informatie is het laatst bijgewerkt op: 14 april 2022.

Sieb Koning

  Pagina terug   Foto's   107 Krantenartikelen   Alle personenFoto's
107 Krantenartikelen


Men schrijft ons uit Groningen:

[...]

Bij den gisteren te Meppel gehouden wedstrijd voor amateurs werd als 3de overwinnaar gemeld P. Koning te Groningen; dit moet zijn Siebrand Koning te Groningen.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 26 januari 1905


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Sieb Koning

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


De hardrijders op schaatsen S. Koning van Groningen en H. Kalt van Leeuwarden, zullen in het begin der volgende maand vanwege den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond naar Davos vertrekken, om zich te trainen. Zij zullen deelnemen aan de wedstrijden om het kampioenschap van Europa op 1 en 2 Febr. en aan de wereldkampioen wedstrijden op 8 en 9 Febr.


Nieuwe Veendammer courant, 26 november 1907


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Sieb Koning

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Naar gemeld werd heeft de prijswinnaar van alle 3 afstanden op de lange baanwedstrijden op schaatsen, Zondag j.l. te Veendam gehouden, de heer S. Koning van Groningen, de tijden, die den 17 Jan. gemaakt zijn op de wedstrijden om het kampioenschap van Duitschland, uitgeschreven door de Münchener Verein, op de Rissersee bij Garnisch, op alle afstanden verbeterd. De winnaar in Garnisch, Lauenburg, reed 500 M. in 53 4/5 seconde; Koning in Veendam denzelfden alstand in 53 2/5 seconde, de 1500 M. reed Lauenburg in 2 min. 51 2/5 sec. Koning in 2 min. 49 3/5 sec., de 3000 M. reed Lauenburg in 6 min. 11 sec, Koning in 6 min. en 7 seconden.


Nieuwsblad van het Noorden, 27 januari 1909


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Sieb Koning

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Nederlandsche aviateurs.

„Une nouvelle sensationelle" zet „L'Auto" boven het bericht, dat de bekende Hollandsche schaatsenrijder S. de Koning besloten heeft zich geheel aan de vliegsport te wijden. De Koning heeft Dinsdag te Juvisy den luchtdoop gehad aan boord van een „Goupy", bestuurd door Laolongue. Hij is dadelijk daarop in de school Goupy zijn leering begonnen teneinde zoodra het mooie seizoen zal zijn aangebroken een serie exhibities in verschillende plaatsen van Nederland te kunnen geven.

Ook de Rotterdammer Van Pottum, die in de school Blériot te Pau is, maakt goede vorderingen. Hij deed reeds vele mooie vluchten in rechte lijn.

Onze landgenoot Jacques Labouchère vliegt te Issy-les-Moulineaux met een „Zodiac". Hij vloog Dinsdag op een hoogte van 100 M. boven de Seine.

"S. de Koning" is Sieb(rand) Koning.

"Laolongue" is Emile Ladougne.


Nieuwsblad van het Noorden, 12 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Sieb Koning

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Van de schaats naar de vliegmachine! Wij hebben onlangs reeds meegedeeld, dat onze landgenoot S. Koning, de bekende schaatsenrijder, naar Frankrijk was vertrokken om aldaar 't vliegen te leeren. Wij vernemen, dat hij gisteren de luchtdoop heeft ondergaan als passagier aan boord van de Goupy-monoplaan, die door Ladougde werd bestuurd. Hij zal te Piorsy het vliegen leeren en dan, nadat hij zijn brevet in Frankrijk zal hebben gehaald, naa Nederland terugkeeren.

"Ladougde" is Emile Ladougne.


Nieuwe Schiedamsche Courant, 12 januari 1911


  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Sieb Koning, Émile Ladougne

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.


Laad meer