Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 28 augustus 1912

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 28 augustus 1912

STADSNIEUWS.

Dinsdag 27 Augustus.

De storm van den afgeloopen nacht.

In den afgeloopen nacht heeft in ons land een storm gewoed zooals wij sinds maanden niet gekend hebben en die zijn wederga slechts vindt in den betrachten orkaan van verleden jaar September. ...

[...]

De geheele kostbare nabootsing van de Heidelberger slotgebouwen zijn een prooi geworden van den woedenden orkaan en één groote puinhoop is slechts overgebleven van dien imponeerenden...

[...]

Het hoofdgebouw van de eigenlijke tentoonstelling heeft gelukkig den storm schitterend het hoofd geboden. Wel bracht de regen hier en daar schade en groot ongerief aan en werd o.a. de Blériot van den Nijmeegschen aviateur Mulder vernield - de vleugels zijn door het gewicht van het water van het toestel afgebroken en krom getrokken - maar wonder boven wonder is geen stuk van den kostbaren schilderijenschat beschadigd.

[...]


Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 28 augustus 1912


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Adriaan Mulder, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.