Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911

VRIES, 9 Sept.

Gisteravond tegen tienen arriveerden op 't vliegterrein nog 4 aviateurs, n.l. de drie gebroeders Van Dijk met hun neef Paanakker, woonachtig te Utrecht. De heeren hebben zich in den laatsten tijd te Gilze-Rijen geoefend en zich daar een eendekker, systeem Bleriot, voorzien van Anzini-motor met 3 cilinders, aangeschaft. Dit vliegtuig kwam in den nacht mede aan en is, bij gebrek aan hangar-ruimte op de ruime waranda van 't restauratiegebouw geplaatst. De behoefte aan een tweede hangar is zeer vergroot, want natuurlijk wenschen alle vliegers nog partij van de gunstige weersgesteldheid te trekken. Voornoemde heeren hebben echter een collectie degens met bijbehoorende benoodigdheden meegebracht, om in ledigen tijd de edele schermkunst te beoefenen onder leiding van hun monteur, die meester op den degen is.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Nummer 2, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.