Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911

VRIES, 8 Sept.

Op ons vliegterrein is heden aangekomen de aviateur Sieb Koning uit Groningen met zijn tweedekker. Na de noodlanding te Helpman is dit vliegtuig eens flink onderhanden genomen en zal nu hier opnieuw worden ingevlogen, alvorens voor nieuwe demonstraties dienst te doen. Bij gunstig weer denkt de heer Koning Zaterdagavond zijn eerste vlucht te maken. Verschillende personen hebben zich reeds als passagier bij hem aangeboden. Successievelijk zullen die beurt krijgen. De beide Fransche mecaniciens van den heer Koning zijn op dit oogenblik stuk in de weer om tegen morgenmiddag het toestel opgetuigd te kunnen toonen. In de zaal van 't restauratie-gebouw prijken aan den wand de vier reeds door den aviateur behaalde lauwerkransen, in de hangar wordt plaats ingeruimd voor de biplane. Daar zullen voortaan drie aeroplanes onderdak vinden, waarmeede 't gebouw echter meer dan gevuld is. Daar de vier leerlingen van den heer Adriaan Mulder ook op reis naar hier zijn en nog een vliegtuig medebrengen, zal zoo spoedig mogelijk een tweede hangar gebouwd worden. Een bedrijvige tijd is dus op handen. Vooreerst zullen Mulder en Koning het luchtruim doorklieven, terwijl de leerlingen hun oefeningen meer gelijkvloers zullen houden. Tegen Maandag zal bovendien de heer Reinders zijn toestel gereed hebben en dan 't veld opgaan, om te beproeven, hoe 't manoeuvreert. Dat alles zal toeschouwers trekken, maar ook werk aan den winkel geven, want het magazijn van onderdelen zal bij dat alles wel niet onaangesproken blijven. Met welgevallen ziet de restaurateur al die levendigheid en bedrijvigheid aankomen.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 9 september 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.