Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Drentsche en Asser courant, 20 juni 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 20 juni 1911

De hangar van het vliegkamp te Zeijen kon Zondagmorgen den sterken winddruk niet weerstaan, en moest met palen gestut worden, om geheel omver waaien te voorkomen.

Gelukkig heeft de Helpman I, die Vrijdag erg beschadigd werd, niet meerder defect bekomen.

P. Gr. Crt.

 

De „N. Veend. Crt." schrijft:

We brachten dezer dagen weer een bezoek aan den aanstaanden aviateur Reinders. De heer Hagen, constructeur van de „Helpman I", had enkele punten opgegeven, waarop de machine van Reinders verbetering behoefde. Deze vond toen beter, om maar eventjes een nieuwe te maken. Bij zijn bezoeken bij de heeren Hagen en de Schepper heeft hij heel wat kennis opgedaan en hij wilde die direct in practijk brengen. De vleugels blijven dezelfde, doch het frame wordt geheel nieuw en van een ander veel ranker model. Zaterdag was er drie dagen aan gewerkt en was het werk reeds flink opgeschoten. R. denkt er deze week mee klaar te komen. Dan wil hij zijn machine nog eens compleet gemonteerd met motor en al ten toon stellen, om daarna, wanneer het vliegveld bij Vries gereed is, daarheen te vertrekken.

"Deze vond toen beter, om maar eventjes een nieuwe te maken", hiermee zal bedoeld worden een nieuwe motorophanging en (een deel van) de romp van het vliegtuig. Er is dus geen sprake van een tweede toestel.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 20 juni 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Hubert Hagens, Willem Reinders, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.