Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 september 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 september 1911

VRIES, 17 Sept.

Gister- (Zaterdag) avond is de tweede hangar op 't vliegterrein althans zoover gereed gekomen, dat het vliegtuig der gebroeders Van Dijk er in geplaatst kon worden. Met bekwamen spoed zijn de vleugels er heden aan geplaatst, de motor is hedenavond geprobeerd en in orde bevonden, zoodat morgen (Maandag) met de terrein- of roloefeningen kan worden begonnen. In de groote hangar is daardoor zooveel ruimte gekomen, dat de heer Reinders, die gister de laatste hand aan zijn toestel legde, nu ook de vleugels kan plaatsen, om Dinsdag of Woensdag zonder onvoorziene omstandigheden zijn eerste oefeningen te ondernemen. De heer Koning wordt morgen terug verwacht uit Bordeaux en als hij geen verbintenis voor een demonstratie aangaat, hopen we hem eerstdaags hier weer een gratis voorstelling te zien geven. Hetzelfde is 't geval ten opzichte van den heer Mulder. De „Helpman I" kan gevleugeld worden voor een vlucht, maar mocht een engagement voor een demonstratie tusschentijds worden afgesloten, dan gaat, een uitstapje vóór een gratis demonstratie.

 

VRIES, 16 Sept.

De kinderen van de hoogere klassen der scholen te Bunne, Donderen, Vries en Oudemolen maakten hedenmiddag onder geleide van onderwijzers en onderwijzeressen een uitstapje naar 't vliegkamp, waar ze gastvrij ontvangen werden. De ruime restauratiezaal stond voor hen open, de één en tweedekkers mochten van nabij bekeken worden. Er werd op rolschaatsen gereden, er werd geschermd, alles ter eere en tot groot genot der jeugd, die nooit zooiets zag. Eenige wedstrijden werden onder de kinderen gehouden, waarbij de heer Hofkamp 18 prijzen beschikbaar stelde voor de gelukkige winnaars, terwijl onder de minder fortuinlijke verliezers nog 48 prijzen verloot werden. Ten slotte werden eenige foto's genomen, waarna de jeugdige gasten hoogst voldaan huiswaarts togen. Restaurateur, aviateurs en monteurs, allen komt een woord van lof en dank toe voor hun gulle gast vrijheid en welwillende bejegening.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 september 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Nummer 2, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.