Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Drentsche en Asser courant, 16 mei 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 16 mei 1911

ZEIJEN, 15 Mei.

Naar we vernemen heeft het comité te Groningen het vliegkamp ten behoeve der heeren de Schepper en Hagen thans nauwkeurig opgenomen, ten einde zoo spoedig mogelijk het terrein met het oog op zijne bestemming te egaliseeren en verder te voorzien van de noodige gebouwen voor berging enz. Men hoopt met deze werkzaamheden op 1 Juni a.s. gereed te wezen, ten einde alsdan met de vliegoefeningen te kunnen aanvangen. De jeugdige aeronauten, die nog dezen zomer hun brevet hopen te verwerven als aviateurs, moeten uit den aard der zaak met hun tijd woekeren.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 16 mei 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Emile de Schepper, Hubert Hagens, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.