Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Drentsche en Asser courant, 14 september 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 14 september 1911

VRIES, 13 Sept

't Was heden wegens het stormweer dood katoen op 't vliegterrein. Alleen is men druk in de weer om de tweede hangar te bouwen. Deze wordt kleiner dan de eerste en ook minder hoog. De eerste meet 16 bij 12 meter, de nieuwe 12 bij 10 meter. Nog deze week hoopt men zoover met den bouw gereed te komen, dat een paar eendekkers er plaats vinden, opdat de ,,Veendam I" van Reinders en 't vliegtuig van gebrs. van Dijk kunnen opgetuigd worden. De groote hangar kan dan tevens als werkplaats dienst doen. Reparaties moeten thans te Helpman worden uitgevoerd, waar tevens gewerkt wordt aan een nieuwen eendekker volgens het type Hagens-De Schepper, maar meer speciaal voor snelvlucht ingericht.

Koning is met een zijner monteurs even naar Bordeaux met het oog op een aldaar te organiseeren demonstratie. Als er dus deze week gevlogen moet worden, zal Mulder dat moeten doen. We verwachten Koning n.l. niet vóór de volgende week terug.

"'t Was heden wegens het stormweer dood katoen op 't vliegterrein." Dood katoen is een uitdrukking waar o.a. mee wordt bedoeld: stil, doods, eentonig, er is geen leven, er heerst geen bedrijvigheid.


Provinciale Drentsche en Asser courant, 14 september 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena, Helpman II.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.