Het voormalige vliegveld Ubbena

Provinciale Drentsche en Asser courant, 11 mei 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 11 mei 1911

ZEIJEN, 10 Mei.

Naar we vernemen hebben drie grondeigenaars, n.l. G. Talens, Alb. Hofkamp en Hendr. Bebingh een terrein heidegrond van omstreeks 10 bunder bezuiden den zandweg, die van den rijksstraatweg bij Van der Ploeg westwaarts naar Zeijen gaat, afgestaan aan een comité te Groningen, welk comité dezen grond tot een vliegkamp wenscht in te richten. Voor de huurders van 't jachtveld is 't minder aangenaam dat de koop is gesloten, daar de vrees gewettigd is, dat het wild het omliggend veld zal verlaten. Ook de veehouders begeeren de drukte niet in de buurt hunner weiden.

Gerrit Talens, wonende te Middenstraat 11 in Zeijen.
Hendrik Bebingh, wonende te Vries (in 1912 huisnummer A157).


Provinciale Drentsche en Asser courant, 11 mei 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.