Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 8 september 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 8 september 1911

Het vliegveld bij Zeijen

Gisteravond is het vliegtoestel de „Helpman I", dat door de heeren Hagens en De Schepper vervaardigd is, aan een zware proef onderworpen en het heeft die glansrijk doorstaan.

De aviateur Adr. Mulder, de eerste, die zijn brevet in Nederland haalde, heeft er gisteravond op het bekende vliegveld bij Zeijen een prachtvlucht mede gemaakt, die op elke vliegdemonstratie luide zou zijn toegejuicht. Tegen het ondergaande zon, toen de wind deed alsof hij zou gaan liggen, nam hij plaats in den stuurstoel. Hubert Hagens gaf contact, enkele helpers hielden nog een oogenblik vast en daar ging het, in rechte lijn vooruit en spoedig naar boven, waar hij rondom het enorme terrein een tweetal groote bogen beschreef, steeg tot een hoogte van ongeveer 150 Meter, een schijndaling maakte, ten bewijze, dat hij de machine goed meester was, tusschen de restauratietent en de hangar doorvloog en zonder mankement achter op het vliegveld daalde. De vlucht had even langer dan vijf minuten geduurd, de machine had in dien tijd 8 à 9 Kilometer afgelegd. Dat is dus een snelheid van ongeveer 100 K.M. in het uur. Het vrij talrijke publiek, vooral uit Assen, juichte den vlieger zeer toe en de enkelen, die, meer bevoorrecht, bij de hangar stonden, wenschten hem en de makers van de machine geluk met het behaalde succes. De „Helpman I" heeft haar luchtvaardigheid getoond en is zelfs gebleken een machine te zijn van bijzonder gunstige constructie en in het bezit van voordelen, die haar doen uitsteken boven verschillende andere merken.

Zij is zeer licht en toch voldoende sterk en heeft gelijk nu gebleken is, een zeer groote snelheid. Voorts kan de „Helpman I" bijzonder vlug worden gedemonteerd en weer in elkaar gezet worden.

Het plan is nu om te Zeijen een vliegschool in te richten. De heer Mulder treedt op als instructeur en heeft reeds van vier leerlingen-aviateurs uit Gilze-Rijen bericht ontvangen, dat zij binnenkort met hunne machines zullen komen. De noodige hangars zullen daartoe door den heer De Schepper worden gebouwd.

De heer Reinders is ook bijna klaar met zijn toestel en de heer S. Koning had plan om er heden te komen met zijn machine, die na al de reparatiën van den laatsten tijd wel eerst eens weer mag worden ingevlogen, voor hij weer een demonstratie gaat geven. De heer Mulder denkt ook van tijd tot tijd in 't Noorden des lands nog wel eens op demonstratiën te vliegen.

Het terrein bij Zeijen is thans heel wat beter dan we bij een vroeger bezoek konden constateeren. Er moet nog wel wat aan gewerkt worden, maar dit wacht op den regen. De restauratietent is klaar en maakt een goed figuur. Er wordt dan ook door vele fietsers al een druk bezoek gebracht aan het terrein, waar men bij goed weer 's avonds al licht gratis een vliegdemonstratie kan bijwonen.


Nieuwsblad van het Noorden, 8 september 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Veendam I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Nummer 2, Goupy, Willem Reinders, Adriaan Mulder, Sieb Koning, Albert Hofkamp, Van Dijk en Paanakker, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.