Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 7 januari 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 7 januari 1911

INZATE Boerenplaatsen en verdere VASTE GOEDEREN te Taarlo en Ubbena, gemeente VRIES.

Op Vrijdag 27 Januari 1911, des middags om 12 uur, zullen, ten huize van den kastelein ROELOF VAN WIJK, bij de Vriezerbrug, gem. Vries publiek bij inzate worden geveild:

[...]

Perceel 4. Een kamp land, gelegen te Ubbena, aan den straatweg onder Vries, groot plm. 5.54.65 Hectaren, zeer geschikt voor Villaterrein en Bouwterrein op pl.m. 25 minuten afstand van 't station Oudemolen op pl.m. 1/2 uur van Vries en pl.m. 1 uur van Assen, te veilen in 2 percelen.

Inlichtingen te bekomen bij den eigenaar en bij de heeren Tj. HOFKAMP te Ubbena en L. HOFKAMP te Peelo.

Alles ten verzoeke van- en in eigendom toebehoorende aan den heer ALB. HOFKAMP te Groningen.

[...]


Nieuwsblad van het Noorden, 7 januari 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.