Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 28 juli 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 28 juli 1911

Van het vliegterrein te Zeijen bij Vries meldt men ons: We kunnen het belangstellend publiek mededeelen, dat de „Helpman I” weer geheel hersteld en volkomen luchtwaardig is. Wegens het drukkend heete weer, dat soms in de loods ondragelijk was kon niet geregeld gewerkt worden door de aviateurs, zoodat het wat langer heeft geduurd. Vrijdagavond worden de vliegoefeningen weder hervat.

't Is ons tevens een genoegen te kunnen melden, dan tengevolge van besprekening met den eigenaar, het vliegterrein tegen 12 Aug. a.s., dus met veertien dagen, geheel in orde zal zijn.

Het zal dus 300 Meter breed en circa 2500 Meter lang en geheel geëffend zijn.

In dit krantenartikel (en hierdoor mogelijk óók in andere media) wordt een afmeting van 300 meter breed en 2500 meter lang vermeldt. Dit is echter niet mogelijk op deze plaats, de lengte van de totale kavel waar de start- en landingsbaan op ligt is ongeveer 1100 meter lang. Wij vermoeden dat dit een (zet)fout in de krant is. Zie ook de pagina "Ligging" op de website.


Nieuwsblad van het Noorden, 28 juli 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.