Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 24 mei 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 24 mei 1911

De nieuwe vliegmachine, die den naam draagt van „Helpman I" en waaraan een maand of drie gewerkt is, is thans tentoongesteld in de rijschool van Fongers aan den Heereweg.

We hebben er eenigen tijd geleden, reeds 'n beschrijving van gegeven, zoodat het overbodig zou zijn dit nog eens te doen, doch het mag nog wel even nadrukkelijk gezegd worden, dat het een pracht-machine is, geheel eigen fabrikaat en die de vervaardigers alle eer aan doet.

Zij beslaat een groote oppervlakte van de ruime rijschool, hetgeen niet te verwonderen is, als men weet, dat de machine nog 2 meter breder is dan de Bleriot, waarmee Olieslagers hier het vorig jaar vloog. De koperen reservoirs voor olie en benzine zijn geleverd door den heer R. Legger, koperslager, Jacobstraat alhier.

Binnenkort zullen met de machine op het nieuwe terrein te Zeijen vliegproeven worden genomen. Een nieuwe machine is daar op het oogenblik bezig het terrein te egaliseeren. Er zal een tent gebouwd worden van 20 meter diep en 8 meter breed met een veranda van 3 meter. Er zullen slaapgelegenheden in gemaakt worden, keuken, bergplaats enz.

De vliegmachine is tot en met Zondag in de rijschool te bezien. Zij is ten zeerste een kijkje waard.


Nieuwsblad van het Noorden, 24 mei 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Albert Hofkamp, Vliegveld Ubbena, Jan Olieslagers.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.