Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 20 juni 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 20 juni 1911

Stad en Dorp

Groningen, 20 juni.

[...]

Van den heer S. Koning, den Groningschen aviateur, dien het vliegcomité gaarne hier had willen laten vliegen, wanneer hij maar intijds zijn brevet had behaald, is nog te melden, dat hij een paar dagen geleden gepoogd heeft nog zijn brevet te halen. Op een hoogte van 250 Meter kreeg hij echter panne. De motor was warmgeloopen en hij moest dalen en vol plané. Het brevet moet dus nog wat wachten.

[...]


Nieuwsblad van het Noorden, 20 juni 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Goupy, Sieb Koning.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.