Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 16 juni 1901

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 16 juni 1901

Publieke Verkooping.

Op MAANDAG 24 Juni 1901,

des namiddags 2 uur, zullen, wegens opheffing der zaak, ten verzoeke van ALBERT HOFKAMP, caféhouder, wonende te Groningen, in de door hem bewoonde behuizinge, staande en gelegen in de Folkingestraat 44 te Groningen, publiek à contant worden verkocht:

Diverse Meubilaire- en Huish. Goederen en Café-Inventaris,

als: eikenhouten Kabinet, Pianino (Bernard), Pianoautomaat, Carambole Biljart met toebehooren, groote en kleine mahoniehouten Cafétafeltjes, groote partij Stoelen met rieten en biezen zittings, Ledikanten, Spiegels, Schilderijen, Speelklok, Regulateurs, Beelden, antiek Sigarenkastje, Koelbak met zes Flesschen, Vul- en Kookkachels, Petroleumstellen.

BIERPOMP met twee kranen

en Koperen Ketel, stel Tinnen Maten, Nikkelen Presenteerbladen, eenige stellen best Beddegoed. Dekens, Optrekgordijnen, Glas-, Porcelein- en Aardewerk, Tin- en Blikwerk, Keukengereedschappen en hetgeen meer zal worden gepresenteerd.

Te bezien op den dag van verkoop vanaf 's morgen 8 uur.

KIPPENBROEK, deurwaarder.


Nieuwsblad van het Noorden, 16 juni 1901


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Albert Hofkamp.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.