Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwsblad van het Noorden, 13 mei 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwsblad van het Noorden, 13 mei 1911

VEENDAM, 12 Mei De heer H. Reijnders alhier heeft geheel naar eigen vinding een vliegmachine samengesteld, die er naar het oordeel van hen, die de machine gezien hebben, zeer mooi uitziet. Het vliegmonster is gedurende eenige dagen in 't hotel Everts te zien. De uitvinder is daartoe overgegaan om zodoende geld bijeen te krijgen voor 't aanschaffen van een motor. Reeds vroeger hebben wij in dit blad over dit vliegtuig geschreven. De machine is een één-dekker naar 't systeem Bleriot en doet niet onder, wat het uiterlijk betreft, voor een machine van elders. De heer Reynders heeft hierin getoond een man van vinding te zijn. Volgens zijn zeggen heeft hij ook alle durf voor een vliegtocht. Zoodra hij een motor heeft, onderneemt hij een reisje. Wij willen het hopen voor den man, dat de machine door een massa wordt bezichtigd; hij komt daardoor gewis nader tot zijn eenig doel: het vliegen.

Met de genoemde "de heer H. Reijnders" en "de heer Reynders" wordt Willem Reinders bedoeld.


Nieuwsblad van het Noorden, 13 mei 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.