Het voormalige vliegveld Ubbena

Nieuwe Veendammer courant, 24 mei 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nieuwe Veendammer courant, 24 mei 1911

Ingezonden Stukken.

Mijnheer de Red. !

Beleefd verzoek ik u eenige ruimte in uw veelgelezen blad voor onderstaande regelen.

Zooals ieder in Veendam-Wildervank en omstreken bekend zal zijn, bestaat er voor een luttel bedrag gelegenheid de vliegmachine van Reinders te bezichtigen. Zooals ik van hem zelf vernam, zijn daarvoor de redenen : 1. om zijn toestel meer populair te maken, en 2. om van de opbrengst (het entreegeld) zich den motor aan te schaffen. Nu blijft voor hem de groote vraag: „Zou het bedrag wel toereikend zijn voor het beoogde doel ?" Mijns inziens niet.

Verleden jaar liet men een vreemde komen, opdat men zien kon dat deze meer kon dan wij allen te zamen. Zouden thans, nu de gelegenheid zich voordoet en een eenvoudig werkman het voorbeeld geeft, niet eenige kapitaalkrachtigen uit de hoeken komen en zeggen : ook wij willen meewerken tot het behalen van roem voor Veendam-Wildervank en omstreken ! ? Zou men zoo'n flink persoon niet financieel willen steunen ? Laat zich dan een comité vormen, evenals het vorige jaar, doch nu met de leus „geen vreemd volk op onzen bodem." Laat hen het betrekkelijk kleine bedrag van ten hoogste f 2500 bijeen garen, om te laten zien dat wij nog wat kunnen.

Met dank voor de verleende plaatsruimte zie ik een flink resultaat van dit schrijven tegemoet,

N. H.


Nieuwe Veendammer courant, 24 mei 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.