Het voormalige vliegveld Ubbena

Nederlandsche Staatscourant, 8 december 1936

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nederlandsche Staatscourant, 8 december 1936

GERECHTELIJKE AANKONDIGINGEN.

NAAMSVERANDERINGEN.

Emile Alphonse Joseph Hinz, wonende te Groniugen, Verl. Heereweg n°. 85, heeft tot Hare Majesteit de Koningin het verzoek gericht ter bekoming van vergunning, zoo voor zich als voor zijn minderjarige wettige nakomelingen, tot het veranderen van den geslachtsnaam Hinz in dien van de Schepper.

Groningen, 4 December 1936.

(5826/6)


Nederlandsche Staatscourant, 8 december 1936


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Emile de Schepper.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.