Het voormalige vliegveld Ubbena

Nederlandsche staatscourant, 31 maart 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Nederlandsche staatscourant, 31 maart 1911

Bij akte, 28 Maart 1911 voor den ondergeteekenden notaris verleden, is ontbonden de vennootschap onder de firma Bakker en Koning, gevestigd te Groningen, ten doel hebbende het fabriceeren van sigaren en het handeldrijven daarin, aangegaan tusschen den heeren Gerrit Bakker junior, fabrikant te Groningen en Siebrand Koning, vroeger fabrikant te Groningen, thans aviateur te Parijs, bij akte, 27 Maart 1908 voor den ondergeteekenden notaris verleden.

Mr. A. J. Tjeenk Willink, Notaris Groningen

(1828)


Nederlandsche staatscourant, 31 maart 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Sieb Koning.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.