Het voormalige vliegveld Ubbena

Haagsche courant, 23 mei 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Haagsche courant, 23 mei 1911

VLIEGEN.

Er is gister te Soesterberg gevlogen, al was 't weer niet zoo bijzonder mooi. Er stond nog al wat wind, zoodat Koolhoven 't raadzaam vond niet op te stijgen.

Wijnmalen en Verschaeve stegen wel op. Wijnmalen vijf maal, Verschaeve twee maal. Onze landgenoot vloog eenmaal met een passagier.

Hier volgt een overzicht der verschillende vluchten:
Wijnmalen 4.30 - 4.38
Wijnmalen (met den heer Verwey) 4.55 - 5.00
Wijnmalen 5.03 - 5.07
Wijnmalen (met Heydevogel) 6.16 - 6.24
Wijnmalen 6.27 - 6.29
Verschaeve 6.16 - 6.26
Verschaeve 7.07 - 7.20

Hieruit blijkt, dat Verschaeve de langste toer deed, nl. van 7.07 - 7.20.

Max Olieslagers heeft te Winschoten het duurrecord voor Nederland verbeterd. Hij steeg Zaterdag om 5.34 op en daalde om 6.39. De aviateur kreeg een lauwerkrans en een herinneringsmedaille.

De te Reims verongelukte vliegenier Bournique was de eenige zoon van een rijken houthandelaar uit Lotharingen. De ouders van den jongeman hadden alles beproefd om hem van de gevaarlijke liefhebberij af te brengen, maar de jongeman had zijn zin doorgezet.

Een nieuwe aspirant-vlieger is een 35-jarig stukadoor te Veendam, Willem Albert Reinders, die in zijn vrijen tijd een vliegmachine heeft gebouwd. Verstoken van machines en duur gereedschap, heeft hij 38 weken lang met de handen aan zijn vliegtuig gewerkt.

Nu is het toestel gereed... maar een motor ontbreekt nog. En daarom had Reinders zijn vliegtoestel tentoongesteld voor een kwartje entrée.

Reinders' Bleriot-eendekker wordt door heel wat publiek bezichtigd. Gelukt het hem nu een motor te koopen, dan kan hij z'n ideaal in vervulling laten gaan vliegen in een eigengemaakte machine.

Jacob Frederik Verwey was directeur van de Haagse “Verwey & Lugard’s Automobiel Maatschappij” en een pionier op het gebied van de luchtvaart; hij richtte een eigen luchtvaartonderneming op, die de vliegkampen bij Ede en Soesterberg opzette.


Haagsche courant, 23 mei 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Veendam I, Willem Reinders, Jan Olieslagers.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.