Het voormalige vliegveld Ubbena

Algemeen Handelsblad, 18 maart 1911

 

(Kranten)artikelen en advertenties die direct of indirect te maken hebben met het vliegveld in Ubbena, de betrokken personen en vliegtuigen.

 

Algemeen Handelsblad, 18 maart 1911

SPORT EN WEDSTRIJDEN.
Vliegen.

Een nieuwe vliegmachine. De vroegere monteur van Jan Olieslagers, Hagenus, die sedert enige maanden in vereeniging met Emile de Schepper, den zoon van den bekenden biljartfabrikant te Helpman, bezig was aan den bouw van een vliegmachine, is bijna met zijn werk gereed. Over een maand denkt hij er mee naar Ede of Soesterberg te gaan, waar hij met zijn compagnon vliegtochten denkt te ondernemen. Met de vliegweek in Helpman, die 24 Juni begint, zal hij daar weer terugkomen. Het toestelstel, een eendekker, weegt ongeveer 200 KG., heeft een breedte van 10 meter 80 en een lengte van 9 meter. De motor weegt 76 kilo en heeft 50 paardekrachten, bezit 5 cylinders en doet 1200-1400 slagen in de minuut. Hij is geplaatst voor aan het toestel. Het mechanisme om te sturen werkt kemakkelijk. De staart is geheel ingericht als een vogelstaart en kon op en neer worden bewogen. Het roer is zoodanig gemaakt, dat het bij sterken winddruk slecht zeer geleidelijk heen en weer bewogen wordt. De vleugels loopen naar de einde toe af. De staart is driehoekig ; de schaats onder de staart is van Spaansch riet vervaardigd. De benzine- en oliereservoirs kunnen een voorraad bevatten, die den aviateur in staat stelt 4 uur achtereen te vliegen.

Als het toestel voldoet, waaraan de vervaardiger niet twijfelt, dan zal hij een nieuw toestel bouwen, waarin plaats voor een of meer passagiers is.

De vermelde "Hagenus" is Hubert Hagens.


Algemeen Handelsblad, 18 maart 1911


  Pagina terug   Alle krantenartikelen

  Dit artikel is gekoppeld aan de verhaallijn(en): Helpman I, Emile de Schepper, Hubert Hagens, Vliegveld Ubbena.

  Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2022.

  De afbeelding van het artikel kan grafisch bewerkt zijn om de weergave op deze pagina mogelijk, of beter te maken.

  Publiek Domein, auteursrechtelijke termijn verstreken.